Kunststofafval mogelijk gebruikt voor aanleg getijdenduiker

Kunnen oude polyester boten en windmolenbladen gebruikt worden voor schuiven in de getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum? Dat gaan Hogeschool Windesheim, TU Delft en kunststofproducent InfraCore Company onderzoeken voor de provincie. Zij kijken of het hergebruikte materiaal sterk genoeg is om er schuiven van te maken.

Kunststofafval mogelijk gebruikt voor aanleg getijdenduiker

Kunnen oude polyester boten en windmolenbladen gebruikt worden voor schuiven in de getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum? Dat gaan Hogeschool Windesheim, TU Delft en kunststofproducent InfraCore Company onderzoeken voor de provincie. Zij kijken of het hergebruikte materiaal sterk genoeg is om er schuiven van te maken.

 

Dubbele Dijk 

Bij Bierum is een Dubbele Dijk aangelegd. Die bestaat uit een hogere zeedijk en een lagere dijk, die samen beschermen tegen overstromingen. Onder in de zeedijk komt een betonnen koker te liggen. Dat is de getijdenduiker. Als die klaar is, ontstaat er eb en vloed tussen de twee dijken. In dat gebied kan slib uit de Eems bezinken en ontstaat een overgang tussen land en water voor vissen en vogels. Normaal zijn de schuiven in de duiker open, maar als het nodig is, worden die afgesloten. 

Recyclen 

Bij de provincie is een werkgroep actief die kijkt hoe materialen die slecht te recyclen zijn toch gebruikt kunnen worden. Remco Renting: "Ik was bij het project van de Dubbele Dijk betrokken en dacht: zouden we hier niet iets kunnen doen? Het is een project waarbij veel experimenten worden gedaan, dus daar zou een proef met schuiven van gerecycled materiaal goed inpassen." 

Stevig 

De schuiven moeten de doorgang in de zeedijk kunnen afsluiten en dus sterk en waterdicht zijn. Daarvoor wordt het materiaal uitgebreid getest bij Hogeschool Windesheim en TU Delft. Dit najaar moeten de schuiven klaar zijn. Mocht het materiaal niet stevig genoeg zijn, dan worden alsnog stalen schuiven gebruikt. "Dan zie ik het project niet als mislukt", vindt Remco. "De ervaringen die we opdoen, kunnen we dan altijd nog voor een ander project gebruiken." 

Naar verwachting wordt de getijdenduiker in 2025 in gebruik genomen.