Schade door een waterbeheertaak

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U lijdt schade door werkzaamheden in het kader van waterbeheer.
  • De schade hoort niet voor uw rekening te komen.
  • De vergoeding van de schade is niet op een andere manier verzekerd.

Wet- en regelgeving

Waterwet

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het waterschap, de provincie of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).