Faunaschade

Faunaschade

Ondervindt u schade aan gewassen en teelten in de landbouw, bosbouw of visserij? Dan kunt u een beroep doen op een schadevergoeding uit het Faunafonds.

Voorwaarden

Het Faunafonds kan onder voorwaarden een tegemoetkoming verlenen in schade veroorzaakt door in het wild levende beschermde dieren, bijvoorbeeld de gans en de wolf, aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren.

Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op de website van BIJ12

Vragen over deze schadevergoeding?

Heeft u vragen over een schadevergoeding uit het Faunafonds? Neem dan contact op met BIJ12:

Telefoon 085 – 486 22 22
E-mail info@bij12.nl