Landbouwvoertuigen en bijzonder transport provinciale weg

We hebben regels over de grootte van een voertuig dat over een provinciale weg mag rijden. Er zijn landbouwvoertuigen die een afwijkende afmeting hebben en toch van de weg gebruik moeten maken. U kunt in dat geval een ontheffing aanvragen. De provincie kan een breedteontheffing verlenen tot maximaal 3,5 meter. 

Bij wie vraagt u de ontheffing aan?

Gaat het om een zogenaamd exceptioneel transport?
Dan vraagt u de ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Gaat het om een landbouwvoertuig?
Dan vraagt u de ontheffing bij de provincie aan.

Procedure

U vraagt de ontheffing aan met een brief aan

Provincie Groningen 
Gedeputeerde Staten
t.a.v. LoketVTH
Postbus 610 
9700 AP Groningen

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze ontheffing?

Neem contact op met loket Juridische Zaken van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH):

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail:  juzaloket@provinciegroningen.nl