Jongerenparticipatie

We ondersteunen activiteiten voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar over onderwerpen waar de provincie over gaat. De subsidie is ook bedoeld voor voorlichting aan jongeren over deze onderwerpen.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door uw aanvraag doen tot uiterlijk 13 weken vóórdat uw activiteit plaatsvindt.

Beschikbaar budget

Er is jaarlijks een totaalbudget beschikbaar van € 20.000.

Voor wie?

Voor organisaties en stichtingen die zich richten op jongeren, in het bijzonder jongeren in het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

 • Het project moet bestemd zijn voor jongeren.
 • Het project moet participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's bevorderen.
 • Het project moet interactieve onderdelen bevatten.
 • Het project moet bruikbare of waardevolle informatie voor participatie opleveren.
 • Het project moet een groot bereik onder jongeren hebben.
 • Het project moet toegankelijk zijn voor alle jongeren in de provincie Groningen.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de volledige regeling.

Maximale vergoeding

 • U kunt een bijdrage ontvangen van 75% van de kosten die gesubsidieerd kunnen worden.
 • De maximale bijdrage is € 10.000 per project.

Procedure

U stuurt uw aanvraag per post naar:

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
afdeling BJC
Postbus 610
9700 AP Groningen

of per e-mail naar subsidies@provinciegroningen.nl

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging.

 • We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.
 • We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.
 • Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan rangschikken we de op die dag binnengekomen complete subsidieaanvragen door middel van loting.
 • Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.
 • Als wij positief besluiten krijgt u een voorschot van 100%.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl