Jongerenparticipatie

We ondersteunen activiteiten voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar over onderwerpen waar de provincie over gaat. De subsidie is ook bedoeld voor voorlichting aan jongeren over deze onderwerpen.

Voor wie?

Voor organisaties en stichtingen die zich richten op jongeren, in het bijzonder jongeren in het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

  • Het project moet bestemd zijn voor jongeren.
  • Het project moet participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's bevorderen.
  • Het project moet interactieve onderdelen bevatten.
  • Het project moet bruikbare of waardevolle informatie voor participatie opleveren.
  • Het project moet een groot bereik onder jongeren hebben.
  • Het project moet toegankelijk zijn voor alle jongeren in de provincie Groningen.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de volledige regeling.

Maximale vergoeding

  • U kunt een bijdrage ontvangen van 75% van de kosten die gesubsidieerd kunnen worden.
  • De maximale bijdrage is € 10.000 per project.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl