Jongerenparticipatie

We ondersteunen activiteiten voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar over onderwerpen waar de provincie over gaat. De subsidie is ook bedoeld voor voorlichting aan jongeren over deze onderwerpen.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen.

Voor wie?

Voor organisaties en stichtingen.

Voorwaarden

  • Het project is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
  • Het project stimuleert participatie, voorlichting of bewustwording over onderwerpen waar de provincie over gaat.
  • Het project bevat interactieve onderdelen.
  • Het project heeft een groot bereik onder jongeren.
  • Het project heeft minimaal één andere financier.

Procedure

U stuurt uw aanvraag per post naar:

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
afdeling BJC
Postbus 610
9700 AP Groningen

of per e-mail naar subsidies@provinciegroningen.nl

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging.

  • We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.
  • We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.
  • Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan rangschikken we de op die dag binnengekomen complete subsidieaanvragen door middel van loting.
  • Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.
  • Als wij positief besluiten krijgt u een voorschot van 100%.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl