Investeringsfonds Groningen

Het Investeringsfonds Groningen is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in Groningen.  Het investeringsfonds van 40 miljoen euro neemt deel in andere fondsen voor het bedrijfsleven. Het fonds is revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van de investeringen weer worden ingezet voor nieuwe aanvragen. Op deze manier willen we de economie in Groningen stimuleren.

Beschikbaar budget

Er is een totaalbudget van 40 miljoen euro beschikbaar.

Uitvoering

Het Investeringsfonds Groningen wordt beheerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Voor wie?

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

Aanvragen

Voor een aanvraag kunt u terecht bij Investeringsfonds Groningen.

Aanvragen

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Jan Martin Timmer:

Telefoon: 050 - 52 14 498
E-mail: timmer@investeringsfondsgroningen.nl