Investeringsfonds Groningen

Het Investeringsfonds Groningen is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in Groningen.  Het investeringsfonds van 40 miljoen euro neemt deel in andere fondsen voor het bedrijfsleven. Het fonds is revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van de investeringen weer worden ingezet voor nieuwe aanvragen. Op deze manier willen we de economie in Groningen stimuleren.

Uitvoering

Het Investeringsfonds Groningen wordt beheerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Beschikbaar budget

Er is een totaalbudget van 40 miljoen euro beschikbaar.

Voor wie?

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

Aanvragen

Voor een aanvraag kunt u terecht bij het Investeringsfonds Groningen.

Aanvragen bij het Investeringsfonds Groningen

 

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Jan Martin Timmer:

Telefoon: 050 - 521 44 98
E-mail: timmer@investeringsfondsgroningen.nl