Het GLB richt zich op het ondersteunen van toekomstbestendig boeren. Nederland heeft dit Europese beleid vertaald in het Nationaal Strategische Plan  (NSP). Dit plan gaat ervan uit dat boeren een hoofdrol spelen bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige land- en tuinbouw en  het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid voor een toekomstbestendige landbouw

Met het beschikbaar stellen van subsidies en andere financiƫle regelingen helpt het GLB boeren en andere partijen op het platteland om die rol te vervullen.

Er zijn onder andere subsidiemogelijkheden voor:

  • Productieve investeringen ook voor jonge landbouwers: investeringen voor op het agrarische bedrijf zoals machines, voedselhagen en wateropslag.
  • Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven: Investeringen voor herstel en inrichting van het landelijk gebied bijvoorbeeld middels landschapselementen, investeringen voor klimaat bestendige waterhuishouding en biodiversiteit.
  • Niet productieve investeringen op landbouwbedrijven: Investeringen op agrarische grond voor bijvoorbeeld landschapselementen, waterberging en biodiversiteit.
  • Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP : Innovatieprojecten voor de landbouw
  • Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER: Projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland.

Met behulp van Europese middelen stelt de Nederlandse overheid zowel nationale als regionale subsidies en regelingen beschikbaar om de agrarische sector sterker en duurzamer te maken voor de toekomst.

Aanvragen subsidie 

U vraagt de subsidie aan via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).