Opruiming drugsafval Groningen

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.
 

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor:

  • gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen;
  • particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van locaties waar drugsafval is gedumpt.

Voorwaarden

De subsidie is bestemd voor de compensatie van kosten voor het opruimen van drugsafval in de periode 2021 tot en met 2024. 

Meer over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling

Maximale vergoeding

  • Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 200.000. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem.
  • Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000.
  • Als u in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op basis van deze subsidieregeling en de subsidiabele kosten hoger dan € 24.999 waren, dan mag u in 2023 een aanvraag indienen voor de nog niet gesubsidieerde kosten van het in 2021 of 2022 gedumpte drugsafval. De in 2021 of 2022 ontvangen subsidie wordt dan in mindering gebracht op de te verlenen subsidie in 2023.

Meer over de verhoging van de maximale vergoeding in 2023 is te lezen in het Provinciaal Blad.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale formulier.

Aanvragen

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld bij het invullen van het formulier. Neem dan contact op met BIJ12, via regelingdrugsafval@bij12.nl of via telefoonnummer 085-486 2222 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).