Opruiming drugsafval Groningen

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.
 

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor:

  • gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen;
  • particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van locaties waar drugsafval is gedumpt.

Voorwaarden

De subsidie is bestemd voor de compensatie van kosten voor het opruimen van drugsafval in de periode 2021 tot en met 2024. 

Meer over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling

Maximale vergoeding

  • Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem.  
  • Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale formulier.

Aanvragen

Hebt u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met BIJ12, via regelingdrugsafval@bij12.nl of via telefoonnummer 085-486 2222 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).