Trekvogels in de Eemshaven

Een deel van de vogels die in het voor- en najaar door het Eemsmondgebied trekt, wordt slachtoffer van draaiende windturbines. De provincie onderzoekt of tijdelijke stilstand van windturbines een oplossing kan bieden voor deze vogelsterfte.

Voorspellingsmodel

De provincie bekijkt of een trekvogelvoorspellingsmodel een oplossing is. Daarmee is twee dagen van tevoren bekend wanneer intensieve vogeltrek in de Eemshaven wordt verwacht. De netbeheerder heeft dan genoeg tijd om maatregelen te nemen. Voor zo'n voorspellingsmodel is het nodig om de vogeltrek beter te begrijpen, omdat vogeltrek afhangt van de soort, de locatie, het seizoen en het weer. De vraag is in hoeverre data van weerstation Borkum bruikbaar zijn voor een voorspellingsmodel voor de Eemshaven. Verder willen we weten hoe effectief stilstand is en hoe de kosten en het verlies aan groene stroom zich verhouden tot het aantal vermeden slachtoffers. 

Onderzoek

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam voert het onderzoek uit, samen met twee gespecialiseerde ecologische adviesbureaus. Inmiddels is de vogeltrek gedurende twee seizoenen in kaart gebracht en vergeleken met gegevens van de weerradar van Borkum. Onder draaiende en stilstaande turbines zijn vogelslachtoffers geteld. 

Planning

In het voorjaar van 2020 worden de resultaten van het onderzoek bekend. Dan weten we wat er technisch kan, hoe effectief het is en wat de maatregelen kosten. Met die informatie besluit de provincie vervolgens over het ontwikkelen van een stilstandsvoorziening van windturbines in de Eemshaven, met behulp van een trekvogelvoorspellingsmodel.

Bekijk de onderstaande film voor meer uitleg over het project: