Spoorverbinding Veendam - Stadskanaal

De bestaande spoorverbinding tussen Groningen en Veendam wil de provincie Groningen verlengen tot aan Stadskanaal. Om hiermee een impuls te geven aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het zuidoosten van Groningen. Hiervoor moet onderzocht worden of het bestaande spoor, waar nu de historische stoomtreinen van de STAR overheen rijden, geschikt gemaakt kan worden voor reizigerstreinen. 

Reactivering spoorverbinding

In mei 2019 besloten Provinciale Staten van de provincie Groningen om de bestaande spoorverbinding van Groningen naar Veendam te verlengen tot aan Stadskanaal. De mogelijkheden daartoe worden nu onderzocht. Ook is destijds gevraagd om de mogelijkheden van een sneltreinverbinding tussen Groningen en Stadskanaal te verkennen.  

Het doel van deze reactivering van de spoorverbinding Groningen - Stadskanaal is:
•    Een impuls te geven aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuidoost-Groningen; 
•    Leefbaarheid in de regio Zuidoost-Groningen te verbeteren; 
•    Sociaaleconomische ontwikkeling in deze regio te stimuleren.

Samenwerken

De provincie Groningen is initiatiefnemer en opdrachtgever van dit project. Dit project wordt in samenwerking met gemeenten, spoorbeheerder ProRail, museumtrein STAR, vervoersmaatschappij(en) en het Rijk uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Nee, er zijn nog geen tekeningen of ontwerpen beschikbaar. Zodra dat het geval is, maken wij dat bekend.

We zijn bezig met het uitzoeken van de technische en financiële onderdelen van dit project. Ook zijn we aan het onderzoeken welke treindienst (spoorboekje, frequentie van treinen) er mogelijk is.

Wanneer er daadwerkelijk gebouwd gaat worden is nu nog niet bekend.

Ja, er is zeker volop inspraak mogelijk. Er komt een uitgebreide participatieprocedure. Wanneer dit gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend.

Tijdlijn

Er is nog geen tijdschema bekend voor de voorbereiding en de uitvoering. Zodra die gemaakt is, wordt deze hier geplaatst. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u bellen naar het algemene nummer van de provincie Groningen (050-3164911) en vragen naar Jeroen Gaasterland, de omgevingsmanager van dit project. Ook kunt u mailen naar spoorveendamstadskanaal@provinciegroningen.nl