Regionale Investeringsregeling Groningen (RIG)

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de Provincie Groningen uit. Voor de uitvoering is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is voor 2019 € 12 miljoen toegevoegd.

RIG scoort top

Voor de RIG 2019 zijn 12 aanvragen ingediend. De regeling is daardoor ruim overtekend. De regeling is daarom ook inmiddels gesloten.

Deze middelen zijn bedoeld voor investeringssteun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie hebben aanspraak gemaakt op RIG middelen. En met succes, want uit evaluaties blijkt dat de RIG voor nieuwe investeringen en werkgelegenheid zorgt. De RIG scoort top!

€ 1 subsidie levert € 12,- investering op

Het totale RIG budget is 52 miljoen euro. Daarvan is inmiddels 41 miljoen aan subsidies uitgekeerd.

Werkgelegenheid

Door de RIG zijn 685 directe banen gecreëerd en ca. 1.028 indirecte banen:

  • 468 MBO
  • 217 HBO+

Aanvragen

  • 69 aanvragen
  • 24 gehonoreerd
  • 14 in behandeling
  • 8 nieuwe bedrijven in de regio
  • 3 start-ups

Totaal aan investeringen

469 miljoen euro

Toegekende subsidie

41 miljoen euro

Topscorers

Symeres, Research & Development BV

In 2015 kreeg Symeres RIG-geld om groeiplannen van jaarlijks 15% waar te maken. De nieuwe Mercachem Symeres Group werkt inmiddels met ruim 300 werknemers in opdracht aan nieuwe chemische stoffen voor onderzoek naar geneesmiddelen en materialen.

ChemCom Industries

ChemCom Industries in Delfzijl kan door internationale samenwerking en RIG haar ambitieuze doelstellingen realiseren. Het bedrijf heeft haar investering in de productie van een meststof met dubbele efficiency operationeel. In 2018 en 2020 worden twee fabrieken gebouwd voor bio-based solvents. 

Avantium

Het chemisch technologiebedrijf Avantium loopt al jaren voorop in de duurzame chemie. Met de vestiging van de pilot bioraffinaderij op Chemiepark Delfzijl is een nieuwe mijlpaal bereikt. Bioraffinaderijen zijn cruciaal voor het slagen van de biobased economy. Met de proeffabriek wil Avantium de technische en economische risico's voor de bouw van een grotere commerciële fabriek in kaart brengen. 

Purified Metal Company

Purified Metal Company (PMC) kan een hoop met vervuild staalschroot. PMC heeft namelijk een nieuw procedé ontwikkeld om met asbest vervuild staalschroot te verweken tot hernieuwbare grondstoffen. Mede dankzij de steun van RIG bouwt PMC nu in Delfzijl aan een hypermoderne staalrecyclingsfabriek. 

Contact

De RIG is een initiatief van vier partijen:

Provincie Groningen: De RIG is onderdeel van het stimuleringsprogramma Groningen@Work, bedoeld om de economie en de arbeidsmarkt in de Provincie Groningen te versterken.

Economic Board Groningen: EBG is opgericht om de economie in Noord-Groningen na de aardbevingsproblematiek een nieuwe impuls te geven. EBG helpt bedrijven die willen groeien binnen kansrijke sectoren Bouw, 5G, ICT, Toerisme en Agrochemie & Energie.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland: De drie noordelijke provincies werken samen in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). De RIG is mede gefinancierd via SNN, het Ruimtelijk Economisch Programma. SNN beoordeelt alle aanvragen voor de RIG.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat: Innovatie is voor heel Nederland van essentieel belang. Daarom investeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra in innovatieve sectoren als Agri & Food, Energie, Chemie, Life Sciences & Health en Water, waarin Noord-Nederland internationaal uitblinkt.