Ontwikkeling natuur Paterswoldsemeer

In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde en de provincie Groningen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Prolander voert de werkzaamheden voor de provincie uit.

Natuurnetwerk Nederland

De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuur Netwerk Nederland. 

Bij de molen

De polder bij de molen, bij Lage Wal, is in 2019 aantrekkelijker gemaakt voor planten en dieren.
De polder is aantrekkelijker gemaakt door de volgende aanpassingen:

  • De steile oeverbescherming van het meer is vervangen door een stenen variant. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de kikker en otter gemakkelijker het meer in en uit.
  • Langs de oever van het meer is riet geplant. Dit is goed voor de kwaliteit van het water. Vissen en amfibiĆ«n kunnen in het riet paaien. 
  • Een nieuwe sloot verbindt het Paterswoldsemeer met de polder, zodat waterdieren het gebied goed kunnen bereiken.
  • En onder de nieuwe, houten brug in het Molenpad, zit een looprichel voor de otter.

Meerweg

Bij de Meerweg wordt een ecologische verbindingszone aangelegd.
Dat gebeurt onder andere door de volgende aanpassingen:

  • Bij de Meerweg komt een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer, waarmee schoon beekwater naar het meer wordt aangevoerd. De inlaat van (minder schoon) water uit het Noord-Willemskanaal wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen.
  • In de Meerweg wordt een brug met een faunapassage gebouwd en het gebied rond de verbinding wordt natuurvriendelijk ingericht. 

Het ontwerp van de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg vindt u onderaan deze pagina bij 'downloads'.

Impressie

Voor een impressie van het project kunt u deze video bekijken.

Waterkwaliteit

Aan de oostzijde van de Hoornsedijk worden sloten verbreed en poelen aangelegd. Dit gebeurt in aanulling op de plannen en werkzaamheden van waterschap Noorderzijlvest om de kwaliteit van het (zwem)water in het Paterswoldsemeer te verbeteren. Kijk voor meer infomatie op de website van het waterschap.

Planning

Dit najaar komen de plannen ter inzage te liggen en naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021. Op donderdag 8 oktober organiseren provincie, waterschap en Meerschap een digitale informatieavond over de geplande werkzaamheden voor omwonden en ondernemers uit het gebied. Vragen stellen per mail of telefoon kan ook. GeĆÆnteresseerden kunnen hun voorkeur via het inschrijfformulier kenbaar maken. 

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op op de website van het meerschap Paterswolde.
 

Vragen over dit project?

Neem contact op met Christina Schipper, projectleider Prolander, per mail: c.schipper@prolander.nl of telefoon: 06 52 40 12 34