Werkzaamheden

Van 18 oktober tot en met 26 november wordt gewerkt aan de weg bij Adorp en Sauwerd.

Lees meer

N361 Veilig

De provincie Groningen werkt aan de verkeersveiligheid op de N361, de provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog. Samen met de gemeenten Het Hogeland en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland werken we aan een combinatie van maatregelen. Door groot onderhoud en herinrichting maken we de N361 veiliger en overzichtelijker. Daarnaast geven we voorlichting en zijn er meer politiecontroles.

Waarom?

 • De N361 is één van de drukste provinciale wegen in Groningen.
 • Voor het doorvoeren van de maatregelen stroomde het verkeer niet goed door en waren er onveilige verkeerssituaties bij kruispunten en fietsoversteken. 
 • Verbeteren van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in aanliggende dorpskernen Adorp, Sauwerd en Winsum.

Digitale bijeenkomst herinrichting Winsum

De provinciale weg N361 door Winsum gaat veranderen. De huidige kruisingen worden vervangen door rotondes en verkeerspleinen. In de zomer van 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd. Omwonenden en geïnteresseerden kregen woensdag 26 mei de gelegenheid om mee te kijken en vragen te stellen tijdens een digitale informatiebijeenkomst.

Kijk bijeenkomst terug

Enquête

Denk mee over de vormgeving van de N361 in Winsum via de enquête.

Vul de enquête in

 

Planning

Zomer 2021Werkzaamheden in Sauwerd afgerond (de rotonde in het dorp uitgezonderd)
Zomer 2021Doorfietsroute Groningen – Winsum: deel Groningen – Adorp afgerond
Voorjaar 2022Doorfietsroute Groningen - Winsum: deel Adorp - Winsum afgerond
Zomer 2022Herinrichting Winsum en groot onderhoud tussen Winsum en rotonde Ranum

 

Welke projecten zijn er op de N361?

Het project N361 Veilig bestaat uit een aantal deelprojecten. Het traject tussen Groningen en Lauwersoog wordt stapsgewijs verbeterd. Sommige werkzaamheden zijn al afgerond of zijn in uitvoering en andere werkzaamheden worden nog voorbereid. Informatie over deze projecten en over actuele wegwerkzaamheden leest u hieronder.

Lopende projecten

Op dit moment voert de provincie gesprekken met belanghebbenden (zoals bewoners, bedrijven, de gemeente en andere partijen) die direct te maken hebben of krijgen met de werkzaamheden. Zoals het nu lijkt gaat de eerste schop in de grond in de zomerperiode van 2022. 

 • De provinciale weg door Winsum wordt grondig aangepakt. 
 • De weg telt nu één rotonde en dit worden er twee.
 • Er worden drie verkeerspleinen aangelegd. Dit zijn een soort rotondes, waar het doorgaande verkeer voorrang heeft. 
 • Eén van deze verkeerspleinen komt bij de zogenoemde 'Kortsluiting'. De provincie realiseert hier een verkeersplein in opdracht van de gemeente Het Hogeland.
 • Ook het gedeelte van de provinciale weg langs Timmerfabriek De Boer en Bloemenzaak Kramer krijgt een andere inrichting.
 • Alle maatregelen zijn nodig om veiligheid, oprijdbaarheid en oversteekbaarheid nabij de provinciale weg te verbeteren. Een bijkomend positief effect is dat bewoners minder geluidshinder zullen ervaren van de weg omdat er - net als in Adorp en Sauwerd - geluidsreducerend asfalt komt. 
 • De plannen zijn nu in voorbereiding. Dat duurt tot aan de zomer van 2022. Gesprekken met belanghebbenden kunnen wijzigingen in de ontwerpen opleveren. Daar nemen we de tijd voor. In het najaar van 2021 zoekt de provincie een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Alle verdere details van de maatregelen worden dan verder voorbereid. In de zomerperiode van 2022 gaat vervolgens de schop in de grond.
 • Door de herinrichting van Winsum is de provinciale weg enige tijd gestremd. Verdere details van de stremming en omleidingsroutes zijn nog niet bekend. Dit wordt samen met de aannemer uitgewerkt. 

Het eerste gedeelte van de Doorfietsroute (tussen Groningen en Sauwerd) is gereed in de zomer van 2021.

 • Tussen Groningen en Winsum leggen we een zogenoemde Doorfietsroute aan. Dit is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Op zo'n fietsroute is het prettiger en veiliger fietsen. Het fietspad  tussen Groningen en Winsum wordt 3,5 meter breed en loopt voor het grootste deel langs het spoor. En het heeft een groot pluspunt: vanuit Winsum heeft de fietser rechtstreeks zicht op de Martinitoren. 
 • De provincie Groningen wil meer mensen op de fiets krijgen en legt daarom steeds meer Doorfietsroutes aan. Het woord zegt het al, fietsers kunnen doorfietsen en hebben in de meeste gevallen voorrang op ander verkeer. 
 • Aannemer BAM voert de aanleg van de Doorfietsroute uit. Op sommige delen van de route is de aannemer bezig met voorbereidende werkzaamheden. Op gedeelten waar de provincie eigenaar is van de grond is de aanleg al begonnen. Op andere gedeelten is de grond nog geen eigendom van de provincie. Daarom zal een deel van de uitvoering ook nog in 2021 en 2022 plaatsvinden. 
 • Het deel Groningen - Adorp is rond de zomer van 2021 klaar. Daarna volgt de aanleg van het deel boven Adorp (uiterlijk klaar in zomer 2022). 

De herinrichting van Adorp en Sauwerd is voor het grootste deel afgerond. In beide dorpen staat nog wel één grotere maatregel op de planning.

 • Adorp: in het noorden van het dorp (ter hoogte van de speelweide) wordt de weg nog aangepast. Inwoners merken dat weggebruikers aan deze kant het dorp nog (te) hard binnenrijden. Dit willen we tegengaan door de inrichting van de weg te veranderen. Zo komt er een middengeleider/vluchtheuvel, zodat de weg optisch smaller wordt. Dit dwingt de weggebruiker om minder hard te rijden. 
 • Sauwerd: bij de kruising met de Stationsweg komt een rotonde. Hiervoor is grond nodig dat nog niet in eigendom is van de provincie. Naar verwachting is dit voor de zomer van 2021 wel het geval is en kan gestart worden met de aanleg van de rotonde. 

Afgeronde projecten

Bij Leens en Wehe-den Hoorn zijn in 2020 rotondes aangelegd. Dit is gedaan omdat de kruisingen die nu vervangen zijn door rotondes minder overzichtelijk werden ervaren door weggebruikers. Hier vonden ook meerdere ongelukken plaats. 

 • De rotondes liggen op de kruispunten Breekweg - N361 in Leens en op de Warfhuisterweg - N361 in Wehe-den Hoorn. 
 • Omwonenden en weggebruikers zijn enthousiast over de rotondes. Het oprijden op de provinciale weg is gemakkelijker en voor doorgaand verkeer is de situatie duidelijker geworden. 
 • Nabij de rotondes in Leens, Wehe-den Hoorn en Mensingeweer komen kunstobjecten, die passen bij het gebied en de inbreng van bewoners. De vorm en uitvoering van deze objecten zetten het gebied 'van Wad tot Stad' meer op de kaart en vertellen de vele bezoekers verhalen over geschiedenis en kwaliteiten in het gebied. De kunstobjecten worden waarschijnlijk eind 2021 geplaatst.
 • Tussen Groningen en Lauwersoog voegen we meer vormgevingselementen toe. Zo komen in de dorpen Adorp, Sauwerd en Winsum onder andere bankjes en bloembakken die zijn gemaakt van materialen uit het gebied.
 • De dorpskernen van Adorp en Sauwerd zijn opnieuw ingericht met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Beide dorpen zijn eigentijdser en dorpser gemaakt door de gebruikte materialen en gekozen inrichting. Ook is er geluidsreducerend asfalt gebruikt, waardoor inwoners van de dorpen minder last hebben van verkeersgeluiden. 
 • De herinrichting van Adorp is uitgevoerd in de zomer van 2019. Sauwerd ging op de schop in de zomer van 2020. Beide dorpskernen zijn inmiddels vrijwel helemaal volgens plan afgerond (zie bij 'Lopende projecten' welke maatregelen in 2021 nog gepland staan in Adorp en Sauwerd). 

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum is de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd.

 • De kruispunten en fietsoversteken zijn anders ingericht en het aantal aansluitingen op de provinciale weg is verminderd.
 • Ook de herkenbaarheid van de weg is vergroot; door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting. zien weggebruikers duidelijk dat ze een kruising naderen.
 • De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 is gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd en zijn inmiddels afgerond.

Vragen over dit project?

Hebt u een vraag of opmerking over het project N361 Veilig of de campagne 'Hoe rijd jij van Wad tot Stad'? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 050 - 316 43 85
E-mail: n361@provinciegroningen.nl