Werkzaamheden

Vanaf 15 juli zijn er werkzaamheden in de bebouwde kom van Winsum. 

N361 Veilig

De provincie Groningen werkt aan de verkeersveiligheid op de N361, de provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog. Samen met de gemeenten Het Hogeland en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland werken we aan een combinatie van maatregelen. Door groot onderhoud en herinrichting maken we de N361 veiliger en overzichtelijker. Daarnaast geven we voorlichting en zijn er meer politiecontroles.

Waarom?

 • De N361 is één van de drukste provinciale wegen in Groningen.
 • Voor het doorvoeren van de maatregelen stroomde het verkeer niet goed door en waren er onveilige verkeerssituaties bij kruispunten en fietsoversteken. 
 • Verbeteren van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in aanliggende dorpskernen Adorp, Sauwerd en Winsum.

Werkzaamheden Winsum

Vanaf vrijdag 15 juli 2022 zijn er werkzaamheden in de bebouwde kom van Winsum om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. De kruisingen bij Schilligeham, de Geert Reindersstraat en Novaweg worden aangepast. Ook is er onderhoud aan rotonde Het Aanleg. Vanwege deze werkzaamheden wordt de provinciale weg in Winsum gestremd vanaf vrijdag 15 juli (21.00 uur) tot en met zondag 28 augustus. De werkzaamheden worden in 2 fases verdeeld om Winsum zoveel mogelijk bereikbaar te houden voor de omgeving en de hinder te beperken.

Lees meer

Bereikbaarheid uitjes

Rondom Winsum zijn veel toeristische attracties en bezienswaardigheden. Door de werkzaamheden in Winsum zijn deze uitjes tijdens de zomervakantie mogelijk alleen via een omleidingsroute bereikbaar. Kijk voor vertrek op Google Maps of op de website van het uitje voor een alternatieve route.

Planning

Meivakantie 2022Aanleg verkeersplein de Meeden Winsum
Zomer 2022Aanpassing kruisingen Schilligeham, Geert Reindersstraat, Novaweg en onderhoud aan rotonde Het Aanleg
Voorjaar 2023Aanleg 2e deel Doorfietsroute Groningen - Winsum (deel boven Oude Weg)
Zomer 2023Aanleg rotonde Borgweg/Garnwerderweg Winsum (voorlopige planning)

 

Digitale bijeenkomst herinrichting Winsum

De provinciale weg N361 door Winsum gaat veranderen. De huidige kruisingen worden vervangen door rotondes en verkeerspleinen. In de zomer van 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd. Omwonenden en geïnteresseerden kregen woensdag 26 mei 2021 de gelegenheid om mee te kijken en vragen te stellen tijdens een digitale informatiebijeenkomst.

Kijk bijeenkomst terug

Welke projecten zijn er op de N361?

Het project N361 Veilig bestaat uit een aantal deelprojecten. Het traject tussen Groningen en Lauwersoog wordt stapsgewijs verbeterd. Sommige werkzaamheden zijn al afgerond of zijn in uitvoering en andere werkzaamheden worden nog voorbereid. Informatie over deze projecten en over actuele wegwerkzaamheden leest u hieronder.

Lopende projecten

De provincie Groningen heeft aannemer KWS opdracht gegeven om de herinrichting van Winsum uit te voeren. Op dit moment worden alle werkzaamheden voorbereid. De uitvoering staat gepland voor de mei- en zomervakantie van 2022.  

 • De provinciale weg door Winsum wordt grondig aangepakt. 
 • De weg telt nu één rotonde en dit worden er twee. De tweede rotonde komt bij de Borgweg/Garnwerderweg. Deze wordt - zoals het nu lijkt - in de zomer van 2023 aangelegd.
 • Er worden drie verkeerspleinen aangelegd. Dit zijn een soort rotondes, waar het doorgaande verkeer voorrang heeft. 
 • Eén van deze verkeerspleinen komt bij de zogenoemde 'Kortsluiting'. De provincie realiseert hier een verkeersplein in opdracht van de gemeente Het Hogeland.
 • Ook het gedeelte van de provinciale weg langs Timmerfabriek De Boer en Bloemenzaak Kramer krijgt een andere inrichting.
 • Alle maatregelen zijn nodig om veiligheid, oprijdbaarheid en oversteekbaarheid nabij de provinciale weg te verbeteren. Een bijkomend positief effect is dat bewoners minder geluidshinder zullen ervaren van de weg omdat er - net als in Adorp en Sauwerd - geluidsreducerend asfalt komt. 
 • Door de uitvoering van de maatregelen is de weg enige tijd gestremd. Bij de realisatie van het verkeersplein bij de Meeden in de meivakantie kan het doorgaande verkeer over de Winsumerstraatweg blijven rijden.
 • KWS Infra gaat de geplande maatregelen in Winsum uitvoeren. Zij hebben een omgevingsmanager aangesteld die vragen over de werkzaamheden en planning kan beantwoorden en is het eerste aanspreekpunt van het project: Arjan Cappon. Hij kan bereikt worden via het algemene nummer van de provincie, zij verbinden vervolgens door.

De eerste 7 kilometer van de Doorfietsroute (tussen Groningen en Sauwerd) is in november 2021 opgeleverd. De aanleg van de resterende 2 kilometer staat gepland voor het voorjaar van 2023. Dit in verband met grondonteigeningen.  

 • Tussen Groningen en Winsum leggen we een zogenoemde Doorfietsroute aan. Dit is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Op zo'n fietsroute is het prettiger en veiliger fietsen. Het fietspad  tussen Groningen en Winsum wordt 3,5 meter breed en loopt voor het grootste deel langs het spoor. En het heeft een groot pluspunt: vanuit Winsum heeft de fietser rechtstreeks zicht op de Martinitoren. 
 • De provincie Groningen wil meer mensen op de fiets krijgen en legt daarom steeds meer Doorfietsroutes aan. Het woord zegt het al, fietsers kunnen doorfietsen en hebben in de meeste gevallen voorrang op ander verkeer. 
 • Op sommige delen is de provincie nog niet eigenaar van de grond waar het fietspad moet komen. Deze grond wordt onteigend en die procedure duurt helaas lang. Daarom wordt de laatste 2 kilometer (vanaf de Oude Weg ter hoogte van Wetsinge) tot Winsum in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. 

Afgeronde projecten

Bij Leens en Wehe-den Hoorn zijn in 2020 rotondes aangelegd. Dit is gedaan omdat de kruisingen die nu vervangen zijn door rotondes minder overzichtelijk werden ervaren door weggebruikers. Hier vonden ook meerdere ongelukken plaats. 

 • De rotondes liggen op de kruispunten Breekweg - N361 in Leens en op de Warfhuisterweg - N361 in Wehe-den Hoorn. 
 • Omwonenden en weggebruikers zijn enthousiast over de rotondes. Het oprijden op de provinciale weg is gemakkelijker en voor doorgaand verkeer is de situatie duidelijker geworden. 
 • Nabij de rotondes in Leens, Wehe-den Hoorn en Mensingeweer komen kunstobjecten, die passen bij het gebied en de inbreng van bewoners. De vorm en uitvoering van deze objecten zetten het gebied 'van Wad tot Stad' meer op de kaart en vertellen de vele bezoekers verhalen over geschiedenis en kwaliteiten in het gebied. De kunstobjecten worden waarschijnlijk eind 2021 geplaatst.
 • Tussen Groningen en Lauwersoog voegen we meer vormgevingselementen toe. Zo komen in de dorpen Adorp, Sauwerd en Winsum onder andere bankjes en bloembakken die zijn gemaakt van materialen uit het gebied.
 • De dorpskernen van Adorp en Sauwerd zijn opnieuw ingericht met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Beide dorpen zijn eigentijdser en dorpser gemaakt door de gebruikte materialen en gekozen inrichting. Ook is er geluidsreducerend asfalt gebruikt, waardoor inwoners van de dorpen minder last hebben van verkeersgeluiden. 
 • De herinrichting van Adorp is uitgevoerd in de zomer van 2019. Sauwerd ging op de schop in de zomer van 2020. Beide dorpskernen zijn inmiddels vrijwel helemaal volgens plan afgerond (zie bij 'Lopende projecten' welke maatregelen in 2021 nog gepland staan in Adorp en Sauwerd). 

Op het weggedeelte tussen Groningen en Winsum is de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd.

 • De kruispunten en fietsoversteken zijn anders ingericht en het aantal aansluitingen op de provinciale weg is verminderd.
 • Ook de herkenbaarheid van de weg is vergroot; door het aanbrengen van onder meer kleuren asfalt en stenen, beplanting, bebording en verlichting. zien weggebruikers duidelijk dat ze een kruising naderen.
 • De uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 is gecombineerd met de aanpassingen in Adorp en Sauwerd en zijn inmiddels afgerond.

De herinrichting van Adorp en Sauwerd is afgerond. 

 • Adorp: in het noorden van het dorp (ter hoogte van de speelweide) is de weg aangepast. Om de weg optisch smaller te maken, is er midden in de weg een vluchtheuvel geplaatst. Dit dwingt de weggebruiker om minder hard te rijden. 
 • Sauwerd: de kruising met de Stationsweg is vervangen door een rotonde. 

Vragen over dit project?

Hebt u een vraag of opmerking over het project N361 Veilig of de campagne 'Hoe rijd jij van Wad tot Stad'? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 050 - 316 43 85
E-mail: n361@provinciegroningen.nl