Mkb-programma voor ondernemers in aardbevingsgebied

Ondernemers in het aardbevingsgebied die met hun bedrijfspand in een schade- en of versterkingstraject zitten, kunnen ondersteuning krijgen vanuit het mkb-programma. Voor begeleiding en informatie over schadeherstel en versterking kunt u terecht bij een mkb-consulenten (adviseurs) en gebruik maken van een subsidieregeling om deskundigen in te zetten. 

Mkb-consulenten

De mkb-consulenten kunnen u ondersteunen bij het administratieve proces van schade of versterking en advies geven als deze zaken invloed hebben op uw bedrijfsvoering. De begeleiding is gratis en er is geen maximale begeleidingsduur. Op dit moment zijn er twee consulenten:

  • Kees Douma 
  • Garbrand van den Berg

Subsidieregeling deskundigenkosten

Heeft u extra juridische, planologische, bedrijfskundige of psychologische kennis of ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf 29 januari subsidie aanvragen via de deskundigenregeling. Deze regeling is te gebruiken bijvoorbeeld voor een taxatie, milieutechnisch onderzoek of een planologische inpassing. Ook bedrijfskundig of juridisch advies bij investeringen of overname kan ermee ingewonnen worden. 

Er kan maximaal 10.000 euro aangevraagd worden. De mkb-consulent kan u helpen bij het aanvragen van de subsidie.

Subsidie aanvragen

Mkb-programma

Het Mkb-programma wordt gefinancierd door het Rijk. Het programma is gericht op ondersteuning bij schade en herstel, maar ook op toekomstperspectief. Naast deze ondersteuning is het ondernemersloket GroBusiness beschikbaar. Hier kunnen ondernemers terecht voor vraagstukken over bedrijfsvoering, zoals digitalisering, innovatie en internationalisering. 

Contact

Wilt u contact met een mkb-consulent? Stuur dan een mail naar mkbprogramma@provinciegroningen.nl. Vermeld hierin uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en (kort) uw vraag of verzoek. Binnen vijf werkdagen nemen we contact met u op.