Interreg-project Zilte landbouw (SalFar)

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en vaker voorkomende periodes van droogte krijgen Groninger boeren in de toekomst mogelijk steeds meer te maken met verzilting van hun landbouwgrond. In het Interreg-project SalFar (Saline Farming) wil de provincie samen met 12 projectpartners uit 7 landen rondom de Noordzee oplossingen hiervoor vinden. Door onderzoek te doen naar gewassen die tegen zout kunnen, door ontwikkeling van nieuwe innovatieve landbouwmethodes en door nieuwe zilte producten te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op de projectsite SalFar (Engelstalig).

Projectsite Salfar

Betrokken partijen