Interreg-project Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap (MOMAr)

De provincie neemt samen met projectpartners uit vijf Europese landen deel aan het Interreg-project MOMAr. Samen gaan we na hoe we het herstel, behoud en ontwikkeling van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap het beste kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door onderling praktijkvoorbeelden te bespreken, oplossingen te formuleren en excursies naar deelnemende regio's te organiseren. Kijk voor meer informatie op de projectsite MOMAr (Engelstalig). 

Projectsite MOMAr

Betrokken partijen