GROOT ONDERHOUD

Werk aan de N378 in september en oktober. 

Lees meer

Groot onderhoud wegen rondom Stadskanaal

De komende tijd werken we aan meerdere provinciale wegen in en rondom Stadskanaal. Deze wegen zijn toe aan groot onderhoud. Bij groot onderhoud vervangen we het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Soms vervangen we ook een deel van de fundering en verbeteren we de inrichting van de weg. De werkzaamheden staan gepland in het najaar van 2022, het voorjaar van 2023 en medio 2023. Om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken combineren we de werkzaamheden waar dat kan.

Waarom?

  • Wij werken voortdurend aan het onderhoud en de verbetering van ons provinciale wegennet. 
  • Dit doen we om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het wegcomfort te verbeteren.

Het groot onderhoud vindt plaats in het najaar van 2022, het voorjaar van 2023 en medio 2023. Op de kaart staat aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Bekijk kaart in grote weergave

Groot onderhoud N378 

Vanaf maandag 12 september 2022 is de provinciale weg N378 bij Stadskanaal circa vijf weken gedeeltelijk afgesloten. De provincie(s) Groningen en Drenthe laten dan groot onderhoud uitvoeren en asfalt vervangen vanaf de bebouwde komgrens bij Gasselternijveen tot en met de rotonde Atlantislaan in Stadskanaal. Van de rotonde bij de SPAR tot aan de ovonde bij het ziekenhuis wordt de weg heringericht. In de eerste fase is een het deel tussen de ovonde en de N366 afgesloten, in de tweede fase de Ingenieur W.I.C. van Veelenweg - Gasselterstraat (rotonde Handelsstraat tot de komgrens Gasselternijveenschemond) en tot slot het gedeelte tussen de rotonde Handelsstraat en de ovonde. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N374, N366 en N33.

Lees meer

Planning

12 sept. – 17 okt. 2022Groot onderhoud N378 (Van Boekerenweg)
17 okt. – 11 nov. 2022Groot onderhoud N374 (provincie Drenthe)
Juni 2023Groot onderhoud N374 (provincie Groningen), Buinerbrug en brug Nautilusweg
Medio 2023Werkzaamheden aan de N366 (A.G. Wildervanckweg)

Hinder en omleidingsroutes

We proberen de hinder voor het wegverkeer en omwonenden te beperken en de wegafsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. We leiden het verkeer altijd om via provinciale wegen en we nemen maatregelen om sluipverkeer te voorkomen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. We raden aan om de navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen. 

Vragen over een van deze projecten?

Wilt u meer informatie over de N378 bij Stadskanaal? Neem dan contact op met omgevingsmanager Eeske Verhallen.

Telefoon: 06 4386 6497  
E-mail: e.verhallen@burohollema.nl