Groot onderhoud wegen rondom Stadskanaal

De komende tijd werken we aan meerdere provinciale wegen in en rondom Stadskanaal. Deze wegen zijn toe aan groot onderhoud. Bij groot onderhoud vervangen we het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Soms vervangen we ook een deel van de fundering en verbeteren we de inrichting van de weg. Om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken combineren we de werkzaamheden waar dat kan.

Waarom?

  • Wij werken voortdurend aan het onderhoud en de verbetering van ons provinciale wegennet. 
  • Dit doen we om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het wegcomfort te verbeteren.

Het groot onderhoud vindt plaats in het voorjaar en de zomer van 2023. Op de kaart staat aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

Bekijk kaart in grote weergave

Planning

April - juni 2023Groot onderhoud N374 (provincie Groningen), Buinerbrug en brug Nautilusweg
2024Werkzaamheden aan de N366 (A.G. Wildervanckweg)

Toekomstige projecten

Waar vinden de werkzaamheden plaats en wanneer?

Op de provinciale weg N374 in Stadskanaal vinden van 24 april t/m 18 juni 2023 werkzaamheden plaats. De weg is toe aan onderhoud: de bovenste asfaltlagen tussen de N366 en Nieuw Buinen worden vervangen. Daarnaast wordt ook onderhoud gepleegd aan de Buinerbrug. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. 

 PeriodeWerkgebied
Fase 1        24 april tot en met 10 mei 2023     N366 tot snelheidsovergang van 70 naar 50 km/u (ter hoogte van Multi Metal)
Fase 210 mei tot en met 31 mei 2023Vanaf hectometerpaal 1,2 (ter hoogte van Multi Metal) tot rotonde Hoofdstraat (exclusief rotonde) 
Fase 331 mei tot en met 18 juni 2023Rotonde Hoofdstraat tot rotonde Aldi (inclusief Buinerbrug)

Fietsers en voetgangers 

Fietsers en voetgangers kunnen van naastgelegen fiets- en voetpaden gebruik blijven maken. Ook blijft de Buinerbrug toegankelijk voor fietsers en voetgangers, wel is enige hinder en oponthoud mogelijk. De fietspaden die de provinciale weg oversteken zijn tijdens de werkzaamheden ook gestremd.

Openbaar vervoer

De buslijnen 73, 74 en 75 rijden een alternatieve route via het bedrijventerrein van Stadskanaal. Buslijn 173 rijdt om via de N378 tijdens de werkzaamheden aan de N374. Voor buslijn 24 en 312 wordt nog een oplossing bedacht met de aannemer en Qbuzz. 

Stremming en waar langs omrijden?

Het wegvak is per fase afgesloten. De bedrijventerreinen Stadskanaal en Nieuw Buinen en ook alle woonwijken blijven bereikbaar voor (vracht)verkeer. Doorgaand verkeer kan gebruik maken van een omleidingsroute.  

Samen met de provincie Drenthe voeren we resterende werkzaamheden uit aan de N378 tussen 19 juni en 2 juli 2023. In het Groningse deel brengen we een rode as-streep en markering op de weg aan. In het Drentse deel pakken we enkele bushaltes aan en brengen we streetprint aan. De exacte planning van deze werkzaamheden volgt later. 

De provinciale weg N366 is de laatste jaren omgebouwd naar een volwaardige weg waar een snelheid geldt van 100 km/uur. De weg is deels verdubbeld, verbreed en bij aansluitingen ongelijkvloers gemaakt. Ook zijn de bermen breder gemaakt en is in het midden van de weg een groene streep aangebracht.

In 2024 is het laatste deel van de N366 aan de beurt. Dan wordt het gedeelte bij de afslag N374 (Nautilusweg) vanaf de Rode Loper tot aan het invoegpunt richting Ter Apel verbreed. Tegelijk is er groot onderhoud vanaf het invoegpunt richting Ter Apel tot aan de afslag Oomsberg. Op dit gedeelte vernieuwen we de fundering en het asfalt.

 

Afgeronde projecten

De provincie(s) Groningen en Drenthe hebben in september en oktober 2022 groot onderhoud laten uitvoeren en asfalt vervangen vanaf de bebouwde komgrens bij Gasselternijveen tot en met de rotonde Atlantislaan in Stadskanaal. Van de rotonde bij de SPAR tot aan de ovonde bij het ziekenhuis is de weg opnieuw ingericht.

De provincie Drenthe heeft groot onderhoud uit laten voeren aan de N374 en de rotonde ter hoogte van Nieuw-Buinen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de N374 bij Nieuw-Buinen, het veiliger maken van de rotonde en tot slot onderhoud aan het viaduct aan de Drentse Mondenweg en de onderdoorgang Buinerveen.

 

Hinder en omleidingsroutes

We proberen de hinder voor het wegverkeer en omwonenden te beperken en de wegafsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. We leiden het verkeer altijd om via provinciale wegen en we nemen maatregelen om sluipverkeer te voorkomen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. We raden aan om de navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen. 

Vragen over een van deze projecten?

Wilt u meer informatie over de onderhoudsprojecten bij Stadskanaal? Neem dan contact op met het algemene nummer van de provincie Groningen. Zij verbinden u door met een van de omgevingsmanagers.

Telefoon: 050 - 316 4911  
E-mail: r.de.jong@provinciegroningen.nl