Groot onderhoud wegen rondom Stadskanaal

De komende tijd werken we aan meerdere provinciale wegen in en rondom Stadskanaal. Deze wegen zijn toe aan groot onderhoud. Bij groot onderhoud vervangen we het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Soms vervangen we ook een deel van de fundering en verbeteren we de inrichting van de weg. Om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken combineren we de werkzaamheden waar dat kan.

Waarom?

  • Wij werken voortdurend aan het onderhoud en de verbetering van ons provinciale wegennet. 
  • Dit doen we om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het wegcomfort te verbeteren.

Het groot onderhoud heeft plaatsgevonden in het voorjaar en de zomer van 2023. Op de kaart staat aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvonden.

Bekijk kaart in grote weergave

Planning

2024Werkzaamheden aan de N366 (A.G. Wildervanckweg)

Toekomstige projecten

De provinciale weg N366 is de laatste jaren omgebouwd naar een volwaardige weg waar een snelheid geldt van 100 km/uur. De weg is deels verdubbeld, verbreed en bij aansluitingen ongelijkvloers gemaakt. Ook zijn de bermen breder gemaakt en is in het midden van de weg een groene streep aangebracht.

In 2024 is het laatste deel van de N366 aan de beurt. Dan wordt het gedeelte bij de afslag N374 (Nautilusweg) vanaf de Rode Loper tot aan het invoegpunt richting Ter Apel verbreed. Tegelijk is er groot onderhoud vanaf het invoegpunt richting Ter Apel tot aan de afslag Oomsberg. Op dit gedeelte vernieuwen we de fundering en het asfalt.

 

Afgeronde projecten

De provincie(s) Groningen en Drenthe hebben in september en oktober 2022 groot onderhoud laten uitvoeren en asfalt vervangen vanaf de bebouwde komgrens bij Gasselternijveen tot en met de rotonde Atlantislaan in Stadskanaal. Van de rotonde bij de SPAR tot aan de ovonde bij het ziekenhuis is de weg opnieuw ingericht.

Samen met de provincie Drenthe hebben we de resterende werkzaamheden aan de N378 uitgevoerd tussen 19 juni en 2 juli 2023. In het Groningse deel hebben we een rode as-streep en markering op de weg aangebracht. In het Drentse deel hebben we enkele bushaltes aangepakt en streetprint aangebracht.

De provincie Drenthe heeft groot onderhoud uit laten voeren aan de N374 en de rotonde ter hoogte van Nieuw-Buinen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de N374 bij Nieuw-Buinen, het veiliger maken van de rotonde en tot slot onderhoud aan het viaduct aan de Drentse Mondenweg en de onderdoorgang Buinerveen.

 

De werkzaamheden vonden plaats op de provinciale weg N374 in Stadskanaal van 24 april tot 18 juni 2023. De weg onderging onderhoud: de bovenste asfaltlagen tussen de N366 en Nieuw Buinen werden vervangen. Bovendien werd onderhoud uitgevoerd aan de Buinerbrug. De werkzaamheden werden in verschillende fases uitgevoerd.

Hinder en omleidingsroutes

We proberen de hinder voor het wegverkeer en omwonenden te beperken en de wegafsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. We leiden het verkeer altijd om via provinciale wegen en we nemen maatregelen om sluipverkeer te voorkomen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. We raden aan om de navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen. 

Vragen over een van deze projecten?

Wilt u meer informatie over de onderhoudsprojecten bij Stadskanaal? Neem dan contact op met het algemene nummer van de provincie Groningen. Zij verbinden u door met een van de omgevingsmanagers.

Telefoon: 050 - 316 4911  
E-mail: r.de.jong@provinciegroningen.nl