Doorfietsroute Groningen - Winsum

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van het fietspad tussen Groningen en Winsum en dit aantal neemt nog jaarlijks toe. Op dit moment moeten ze fietsen over een smal pad dat niet in optimale staat is qua onderhoud. Dit gaat veranderen in 2021: fietsers tussen Groningen en Winsum kunnen dan gebruikmaken van de nog aan te leggen Doorfietsroute langs het spoor. Een Doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger worden.

Groningers op de fiets

De Doorfietsroute Groningen - Winsum is een van de maatregelen van de provincie om zoveel mogelijk inwoners op de fiets te krijgen. We willen immers allemaal in een zo leefbaar en gezond mogelijke provincie wonen. Het gebruik van schone vervoersmiddelen draagt hieraan bij.

Projectsite N361 Veilig

 

Betrokken partijen