Fietsroute Leek - Zuidhorn

Samen met de gemeente Westerkwartier investeren we in een fietsvriendelijke en veilige fietsroute tussen Leek en Zuidhorn. Dit doen we door te werken aan een nieuwe en verbeterde fietsroute met meer verkeersveiligheid. Een route waar fietsers graag rijden. Waar de route langs loopt en hoe de route eruit komt te zien is nog niet bekend. 

Waarom een nieuwe fietsroute?

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Verkenningsfase

Het project zit in de verkenningsfase. In deze fase onderzoeken we alle mogelijke alternatieven. Voor een veilige fietsroute tussen Leek en Zuidhorn zijn meerdere oplossingen denkbaar. Daarbij stemmen we goed af met de omgeving. We houden rekening met andere ontwikkelingen en plannen in het gebied en hebben aandacht voor de bestaande natuur, cultuur en ruimtelijke plannen.

Optie landbouwsluis Mienscheer (december 2023)

Bij het uitvoeren van de variantenstudie blijkt dat de route over de Lettelberterdijk en het Mienscheer zeer kansrijk is. Een probleem aan deze variant is de onveilige situatie van het Mienscheer. Uit metingen blijkt dat hier erg hard wordt gereden. Het afsluiten van het Mienscheer met een landbouwsluis kan één van de oplossingen zijn. Een landbouwsluis is een wegversmalling met een verhoging in het wegdek waar alleen landbouwverkeer overheen kan. De sluis is speciaal op die plek bedacht om sluipverkeer tegen te gaan. Fietsers en bromfietsers kunnen er wel langs.

Hierdoor wordt de veiligheid van de fietser op het Mienscheer vergroot. Nadeel is dat het huidige verkeer op het Mienscheer zich zal spreiden over de Hoofdstraat richting Oostwold of Lettelbert. Een aantal bewoners moet met de auto meer afstand afleggen om op hun bestemming te komen. We zijn nu nog in de fase van verkennen. Hierin onderzoeken we ook andere opties om de situatie voor het fietsverkeer veilig te maken. 

Om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van deze mogelijke oplossing voeren wij de komende tijd gesprekken met direct aanwonenden en plaatselijke belangen. Daarnaast worden nog een aantal zaken onderzocht. Mocht dit de gewenste oplossing zijn dan zal dit worden opgenomen in het rapport van Sweco (de tracé- en variantenstudie). Hier kunnen belanghebbenden vervolgens via een inloopavond of schriftelijk op reageren.

Informatiebijeenkomst

De provincie en gemeente Westerkwartier organiseerden maandag 20 februari 2023 een informatiebijeenkomst. Ingenieursadviesbureau Sweco gaf hier een presentatie over het voorstel voor de fietsroute Leek - Zuidhorn. Projectmedewerkers lichtten de plannen verder toe en gaven een reactie op vragen van aanwezigen. 

Onderaan deze pagina onder 'downloads' kunt u de presentatie van de informatiebijeenkomst en andere inhoudelijke documenten bekijken.

Inloopavonden 2022

In juni 2022 hebben we drie inloopavonden georganiseerd, in Enumatil, Leek en Zuidhorn. Hierbij hebben we bij de inwoners informatie opgehaald over wat zij belangrijk vinden voor het gebied. Tijdens deze avonden (en daarna) konden mensen ook hun reactie/opmerkingen meegeven. Deze gaan wij voor uw beantwoorden en bundelen. Zodra dit klaar is zullen wij dat op deze pagina plaatsen. 

Ingenieursadviesbureau

Met al deze reacties zijn we samen met ingenieursadviesbureau Sweco aan de slag gegaan. Hieruit zijn een aantal alternatieven naar voren gekomen. Deze alternatieven zal Sweco beoordelen op een aantal aspecten, die belangrijk zijn voor fietsroutes. Hierbij moeten zij ook rekening houden met externe factoren zoals beschermde natuurgebieden, belangrijke ecologische waarden en zo meer.  

Vervolg

De bedoeling is deze alternatieven te presenteren aan de inwoners van het gebied. Op de inloopavonden hebben we aangegeven dat dit in november zal plaatsvinden. Het vooronderzoek blijkt meer tijd te kosten. Hierdoor hebben we besloten deze tijd te nemen en in februari 2023 een nieuwe inloopavond te organiseren. 

Voorkeurstracé

Nadat de alternatieven zijn gepresenteerd, onderzoeken we welk alternatief het meest haalbaar is. Dit alternatief wordt dan als voorkeurstracé gepresenteerd en moet dan nog worden goedgekeurd.


Planning

Verkenning 2022-2023
Planuitwerking 2024
Uitvoering 2025-2026

Denk met ons mee

Denk mee over hoe fietsen tussen Leek en Zuidhorn veiliger kan. We hebben natuurlijk al onze eerste inloopronde gehad, maar daarmee is de inspraak niet afgelopen. We komen in februari 2023 terug om de eerste selectie van alternatieven te presenteren. We horen dan ook graag wat u hiervan vindt. Mocht u niet bij die bijeenkomst kunnen zijn, dan is de samenvatting hiervan te lezen op de website. Zo hoeft u niets te missen! 

Wat we doen met uw input? 

Uw input leggen we vast en beantwoorden we. We houden daarbij het hoofddoel, een veilige fietsverbinding tussen Leek en Zuidhorn, in ons achterhoofd.  We hopen dat u ons helpt met mooie oplossingen en ideeën. Ook ideeën/suggesties over het proces zijn zeer welkom.

Vragen over dit project?

Wilt u meer informatie over de fietsroute Leek - Zuidhorn? Of wilt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief? Neem dan contact op met Evelien Meinders, omgevingsmanager van de provincie Groningen.

Telefoon: 06 - 5276 1748
E-mail:  fietsverbindingleekzuidhorn@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen