Fietsroute Wittewierum - Overschild

Tussen Wittewierum (Ten Post) en Overschild leggen we een vrijliggend fietspad aan langs de provinciale weg N865 (Meenteweg). Langs dit deel van de weg ontbreekt nu een fietspad, waardoor fietsers de rijbaan moeten gebruiken. Ter hoogte van de Bloemhofbrug blijven de fietsers van de rijbaan gebruik maken omdat de brug te smal is voor een apart fietspad. De exacte ligging van het fietspad ten opzichte van de weg is nog niet bekend.

Waarom een nieuw fietspad?

  • Op de provinciale weg tussen Overschild en Wittewierum ontbreekt een vrijliggend fietspad en delen fietsers de weg met auto-, vracht en landbouwverkeer. Vanuit verkeersveiligheid is deze situatie ongewenst. 
  • De fietsroute op deze weg is onderdeel van het regionale fietsnetwerk en van het recreatieve knooppuntennetwerk. Ook zijn er geen veilige alternatieve Noord/Zuid-fietsverbindingen in de omgeving.
  • Wandelaars (onder andere routes wandelnetwerk) maken op dit deel van de weg ook gebruik van de rijbaan. 
  • We willen een optimaal fietsnetwerk realiseren in Groningen.
  • We willen mensen stimuleren om de fiets te pakken en te wandelen.

Wat gaat er gebeuren?

  • Aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Kollerijweg in Wittewierum (Ten Post) en de Graauwedijk in Overschild. 
  • Het nieuwe fietspad sluit veilig aan op de bestaande fietspaden langs de provinciale weg. 
  • Bij de Bloemhofbrug blijven de fietsers op de rijbaan. Het fietspad sluit veilig aan op deze locatie. 

Bekijk kaart in grote weergave

Planning

Verkenning 2022/2023
Planuitwerking 2023
Uitvoering 2025-2026

In welke fase zit het project nu?

Het project zit in de verkenningsfase. In deze fase onderzoeken we de mogelijke alternatieven. Voor het fietspad tussen Wittewierum en Overschild zijn een aantal alternatieven uitgewerkt en beoordeeld. Daarbij stemmen we goed af met de omgeving. We hebben aandacht voor de belangen van aanwonenden en grondeigenaren, de bestaande natuur en cultuur en we stemmen af met andere projecten in de omgeving zoals: 

  • Het groot onderhoud en de nieuwe inrichting van de provinciale weg (snelheid van 80 naar 60 km/u en snelheidsremmende inrichting) 
  • Fietspad van Overschild naar de Bloemhofbrug langs het Eemskanaal (project gemeente Midden-Groningen)

Inspraak en werkzaamheden

April 2022 Inloopbijeenkomst (eerste introductie en ophalen aandachtspunten)
Februari 2023 Inloopbijeenkomst (presentatie onderzochte alternatieven)
2e kwartaal 2023 Keuze van een alternatief en uitwerking daarvan, voorafgaand aan het besluit worden de direct belanghebbenden geïnformeerd, er kan een schriftelijke zienswijze worden ingediend.
2e kwartaal 2024 Aankoop benodigde grond
2025 Uitvoering

Vragen over dit project?

Hebt u een vraag of opmerking over de fietsverbinding Wittewierum - Overschild? Neem dan contact op via e-mail: wittewierum-overschild@provinciegroningen.nl of bel, tijdens kantooruren, met de omgevingsmanager Haro van Dijk 06 - 52 76 14 89.