Fietsbrug en fietspad Zoutkamp

Naast de bestaande brug over het Reitdiep in Zoutkamp komt een nieuwe fietsbrug. Langs de provinciale weg N388 (Hunsingoweg) komt een fietspad dat gescheiden is van de autoweg. Het nieuwe fietspad loopt vanaf de kruising Sluisweg tot en met de kruising S.H. Woldringhstraat. Beide projecten zijn onderdeel van 'Nieuwe waterwerken Zoutkamp', een gezamenlijk project van waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland. 

Waarom?

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid N388 Zoutkamp
 • Verbeteren van de doorstroom van fietsers en autoverkeer door Zoutkamp
 • Betere aansluiting op de recreatieve fietsroute 'Rondje Lauwersmeer'
   

Fietsbrug over het Reitdiep

Naast de bestaande brug over het Reitdiep komt een nieuwe fietsbrug. 

 • De brug heeft een breedte van 4 meter tussen de leuningen. Hiervan is 3 meter voor de fietsers en 1 meter voor voetgangers. Deze wordt door markering gescheiden van elkaar. 
 • De brug over het Reitdiep wordt gemaakt van staal en heeft een overspanning van circa 11 meter.  De totale lengte van de brug is 62,5 meter.
 • De doorvaartbreedte voor schepen is 9 meter over de vaarroute. Net als de bestaande autobrug is de nieuwe brug beweegbaar voor schepen met een mast.
 • Het ontwerp van de brug is gemaakt door NEXT architecten.

Fiets en bereikbaarheid

Een fietsbrug is goed voor de doorstroom van fietsers en autoverkeer in Zoutkamp. Het vergroot het comfort voor fietsers en voetgangers en verbetert de verkeersveiligheid.

 • De fietsverbinding door Zoutkamp (noord-zuid) is onderdeel van het Regionale Basisfietsnetwerk en maakt deel uit van de recreatieve fietsroute 'Rondje Lauwersmeer'.
 • De provinciale weg N388 door Zoutkamp is een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen.

Ontwerp

Kijk voor artist impressions van het defintieve ontwerp van de fietsbrug en de omgeving onder het kopje 'Downloads' onderaan deze pagina.  

Planning fietsbrug

Voorbereiding en aanbesteding najaar 2022 t/m voorjaar 2023
Uitvoering voorjaar 2024 t/m voorjaar 2025

Fietspad N388 Zoutkamp

Langs de provinciale weg N388 (Hunsingoweg) komt een nieuw fietspad tussen de Hunsingosluis en de Reitdiepsluis, vanaf de kruising Sluisweg tot en met de kruising S.H. Woldringhstraat.  

 • Het fietspad is comfortabel en veilig en minimaal 2,5 meter breed.
 • Fietsers krijgen zoveel mogelijk voorrang. 
 • Het fietspad is uitgevoerd in asfalt of beton.

Betere fietsroute

Voor een nieuw fietspad langs de provinciale weg N388 is het volgende van belang:

 • Het fietspad wordt uitgevoerd in baksteen, omdat dit past bij het karakter van het dorp Zoutkamp.
 • De route is veilig en geheel gescheiden van het autoverkeer.
 • De route is logisch en volgt de doorgaande verkeersstructuur door Zoutkamp. 
 • De route is direct en volgt de kortste verbinding tussen de sluizen.  

Planning

Voorbereiding en aanvragen vergunningen 2024
Uitvoering Najaar 2024 t/m voorjaar 2025

Overige projecten

Waterschap Noorderzijlvest en gemeente Het Hogeland voeren op hetzelfde moment meerdere projecten uit in en rond Zoutkamp. Ze zijn onderdeel van het project 'Nieuwe Waterwerken Zoutkamp'. Op de website van Noorderzijlvest staat meer informatie.  

Vragen over dit project?

Wilt u meer informatie over de nieuwe fietsbrug of het fietspad langs de N388? Neem dan contact op met omgevingsmanager Robert Wicker van de provincie Groningen.