Blauwe Roos

Bij verkeersknooppunt de Blauwe Roos bij Winschoten aan de A7 ontstaan in de middagspits en na de opening van de nabijgelegen brug regelmatig verkeeropstoppingen. Daarom heeft de provincie Groningen plannen deze rotonde om te bouwen naar een turborotonde (een speciale rotonde, met twee rijstroken). Ook komt er een nieuwe afslag tussen Groningen en Winschoten. Naast deze maatregelen gaat Groningen Bereikbaar 'slim reizen' in en rondom Winschoten stimuleren, via bijvoorbeeld campagnes.

Belangrijke verkeersknoop

De verkeersknoop Winschoten-A7 heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor Winschoten en het Oldambt. Het is na de stad Groningen een van de drukste plekken in de provincie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de doorstroming op het gedeelte tussen de rotondes en ten zuiden van de rotonde Beertsterweg-Oostelijke Rondweg te wensen overlaat, ook als gevolg van de beweegbare brug over het Winschoterdiep (Beertsterbrug). 

Problemen in de middagspits

Er zijn vrijwel geen problemen op de rotonde Blauwe Roos in de ochtendspits. In de middagspits is het erg druk en ontstaan er wachtrijen en vertraging. Dit heeft ook effect op de zuidelijke rotonde. Als de brug over het Winschoterdiep open gaat tijdens de spits is vertraging helaas niet te voorkomen. Ook duurt het dan langer voordat de files weer zijn opgelost. De inschatting is dat wanneer het aantal auto's toeneemt het probleem groter wordt. Aanpassingen aan het ontwerp moeten ervoor zorgen dat vertraging niet meer voorkomt in de spits. 

Geplande maatregelen

  • Ombouw noordelijke rotonde (Blauwe Roos) tot turborotonde (rotonde met twee of meer rijstroken).
  • Aanleg nieuwe afslag voor het verkeer tussen Groningen en Winschoten (een zogeheten 'bypass').
  • Stimulering 'slim reizen', door bijvoorbeeld te wijzen op de voordelen van carpoolen, openbaar vervoer en  thuiswerken. Groningen Bereikbaar gaat hiermee aan de slag.

Deze maatregelen zijn relatief snel uit te voeren en moeten het doorstromen van het verkeer voor 2024 verbeteren. De inschatting is dat het een oplossing biedt tot 2030. Voor de lange termijn oplossing na 2030 is meer onderzoek nodig. Hier wordt aan gewerkt. 

Betere doorstroming

Deze aanpassingen moeten zorgen voor betere doorstroming van het verkeer op het knooppunt Blauwe Roos. En daarmee een betere bereikbaarheid over de weg van Winschoten van en naar de A7, in ieder geval tot en met 2030. Dit zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van Winschoten, Blauwestad en de dorpen Midwolde, Beerta, Oude Pekela, Blijham en Finsterwolde.