Aanpak toegangswegen Knijpsbrug

Sinds 2015 werken Rijkswaterstaat, de gemeente Midden-Groningen (en tot de herindeling haar voorgangers) en de provincie Groningen samen om in Hoogezand de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug en omgeving op te lossen. Vooral in de avondspits, en dan met name als de brug over het Winschoterdiep open is, geeft dit vertraging in de doorstroming van het verkeer op afrit 41 van de A7.

Stand van zaken

In de omgeving van Hoogezand verandert veel om de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug op te lossen. Er zijn drie oplossingen bedacht voor locaties rondom de Knijpsbrug. Het definitieve voorstel voor planvorming en realisatie zijn begin 2021 unaniem vastgesteld door Provinciale Staten.

Planning 

Maart - juni 2021voorbereidend onderzoek (metingen, bodemonderzoek)
Tweede helft 2021  aanbesteding en vergunningen
Begin 2022 - medio 2022uitvoering werkzaamheden

Rotondecomplex Knijpsbrug

De rotondes worden zo aangepast dat verkeer dat over de Knijpsbrug moet, gescheiden wordt van het overige verkeer. Als de brug open is, kan het overige verkeer doorrijden. De verkeersdrukte is dan sneller weer opgelost als de brug dicht is.

  • De rotonde aan de noordkant (bij Meubelhallen Kolham) wordt aangepast. Hier komt een rotonde met dubbele rijstroken (turborotonde) en worden twee aanrijstroken aangelegd. Daardoor wordt het verkeer richting Hoogezand gescheiden van het verkeer in de richting A7/Groningen.
  • De bedoeling is om de aansluiting van de rotonde op de Knijpslaan te behouden en te verbeteren. Dat is de wens van belanghebbenden en omwonenden, maar is afhankelijk van grondverwerving. 
  • De rotonde aan de zuidkant wordt aangepast. Hier komt een dubbele afrit en dubbelstrooks- of turborotonde.

Zwedenbrug

Bij de Zwedenbrug komt een veilige oversteekplaats voor fietsers met een vluchtheuvel midden op de weg. 

Barentszstraat

Bij de kruising van de Kerkstraat en Barentszstraat komt een middenberm met een fietsoversteek. Verder komt er een voorsorteervak voor verkeer dat linksaf wil slaan richting de Barentzstraat. Zo kan het doorgaande verkeer richting het centrum van Hoogezand beter doorrijden.

Hebt u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Robert Meijer, afdeling Mobiliteit - Projecten

Telefoon: 050 - 752 70 42
E-mail: Knijpsbrug@provinciegroningen.nl