Aanpak toegangswegen Knijpsbrug

Sinds 2015 werken Rijkswaterstaat, de gemeente Midden-Groningen (en tot de herindeling haar voorgangers) en de provincie Groningen samen om in Hoogezand de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug en omgeving op te lossen. Vooral in de avondspits, en dan met name als de brug over het Winschoterdiep open is, geeft dit vertraging in de doorstroming van het verkeer op afrit 41 van de A7.

Inspraak Knijpsbrug

In de omgeving van Hoogezand verandert veel om de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug op te lossen. Er zijn drie oplossingen bedacht voor locaties rondom de Knijpsbrug. In juni en juli 2020 hebben we via digitale inspraak reacties verzameld. Hieruit volgt een definitief voorstel. Dat voorstel sturen we naar Provinciale Staten. We streven naar een besluitvorming eind 2020.

Stand van zaken

In de afgelopen vier jaar is er contact geweest met veel betrokkenen (zoals omwonenden, gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten). Met de opgehaalde informatie zijn voor de onderstaande locaties meerdere oplossingsvarianten uitgewerkt in een verkeersstudie.

Planning 2020

 • Januari - februari: gesprekken met direct betrokkenen (uitgevoerd)
 • Maart: inloopavond/avonden over de voorkeursvarianten (geannuleerd vanwege het coronavirus
 • Maart - april: verwerken reacties gesprekken en inloopavond(en) (geannuleerd vanwege het coronavirus
 • Zomer - najaar: ontwerpen en budgetten definitief vaststellen
 • Najaar - winter: voorbereiding aanbesteding en uitvoering
 • 2021 - 2022: uitvoering werkzaamheden

Locaties met de voorkeursvarianten

 • Locatie 1:  Verdubbelen afrit 41 en vergroten capaciteit rotondes N387, nabij Knijpsbrug.
 • Locatie 2:  Verruiming rechtsafbocht Rengersbrug vanaf de richting Kropswolde en nieuwe VRI (verkeersregelinstallatie) voor een betere verkeersdoorstroming. Bij de afslag naar de A.B. Nobellaan op de N386 komt een signaleringssysteem voor weggebruikers om geattendeerd te worden op brugbediening van de Rengersbrug. (gerealiseerd in juni 2020)
 • Locatie 3:  Rotonde N386-Industrieweg, geen aanpassingen nodig voor betere doorstroming.
 • Locatie 4:  Het faciliteren van fietsoversteek nabij Zwedenbrug.
 • Locatie 5:  Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Venigastraat, nieuwe verkeersregelinstallatie voor betere verkeersafwikkeling. (reeds gerealiseerd door gemeente in december 2016)
 • Locatie 6:  Kerkstraat, toevoegen linksaf strook richting Barentzstraat met fietsoversteek voor betere doorstroming voor verkeer vanaf rotondecomplex in zuidelijke richting.

Kaart

De zes locaties met voorkeursvarianten staan weergegeven op onderstaande kaart.

Hebt u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Robert Meijer, afdeling Mobiliteit - Projecten

Telefoon: 050 - 752 70 42
E-mail: Knijpsbrug@provinciegroningen.nl