Aanpak toegangswegen Knijpsbrug

Sinds 2015 werken Rijkswaterstaat, de gemeente Midden-Groningen (en tot de herindeling haar voorgangers) en de provincie Groningen samen om de verkeersproblematiek rondom de Knijpsbrug en omgeving op te lossen. Vooral in de avondspits, en dan met name als de brug over het Winschoterdiep open is, geeft dit vertraging in de doorstroming van het verkeer op afrit 41 van de A7.

Stand van zaken

In de afgelopen vier jaar is er contact geweest met veel betrokkenen (zoals omwonenden, gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten). Met de opgehaalde informatie zijn voor de onderstaande locaties meerdere oplossingsvarianten uitgewerkt in een verkeersstudie.

Planning 2020

 • Januari - februari: gesprekken met directbetrokkenen
 • Maart: inloopavond/avonden over de voorkeursvarianten 
 • Maart - april: verwerken reacties gesprekken en inloopavond(en)
 • Zomer - najaar: ontwerpen en budgetten definitief vaststellen
 • Najaar - winter: voorbereiding aanbesteding en uitvoering
 • 2021 - 2022: uitvoering werkzaamheden

Locaties met de voorkeursvarianten

 • Locatie 1:  Verdubbelen afrit 41 en vergroten capaciteit rotondes N387, nabij Knijpsbrug.
 • Locatie 2:  Verruiming rechtsafbocht Rengersbrug vanaf de richting Kropswolde en nieuwe VRI (verkeersregelinstallatie) voor een betere verkeersdoorstroming. Bij de afslag naar de A.B. Nobellaan op de N386 komt een signaleringssysteem voor weggebruikers om geattendeerd te wroden op brugbediening van de Rengersbrug.
 • Locatie 3:  Rotonde N386-Industrieweg, geen aanpassingen nodig voor betere doorstroming.
 • Locatie 4:  Het faciliteren van fietsoversteek nabij Zwedenbrug.
 • Locatie 5:  Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Venigastraat, nieuwe verkeersregelinstallatie voor betere verkeersafwikkeling. (is reeds gerealiseerd in december 2016 door gemeente)
 • Locatie 6:  Kerkstraat, toevoegen linksaf strook richting Barentzstraat met fietsoversteek voor betere doorstroming voor verkeer vanaf rotondecomplex in zuidelijke richting

Zie ook onderstaande Kaart voorkeursvarianten locaties aanpak toegangswegen Knijpsbrug.

Locatie 2 omgeving Rengersbrug

De aanpassingen nabij de Rengersbrug zullen dit voorjaar al worden uitgevoerd. Vanaf medio mei zal er onderhoud worden uitgevoerd aan de Rengersbrug. Om de overlast te verminderen worden de werkzaamheden voor de verkeersproblematiek gelijktijdig aangepakt met het onderhoud aan de brug. En wordt het wegvak vanaf de A7 tot de Rengersbrug opnieuw geasfalteerd. Over deze werkzaamheden organiseren wij nog een aparte inloopavond.

 

Hebt u vragen?


Neem contact op met omgevingsmanager Robert Meijer, afdeling Mobiliteit - Projecten

Telefoon: 050 - 752 70 42
E-mail: Knijpsbrug@provinciegroningen.nl