Duurzaamheid in het provinciehuis

De provincie werkt steeds aan het duurzamer maken van de eigen organisatie. We hebben een programma Duurzame Ontwikkeling met de titel 'Op weg naar een toekomstbestendige provincie Groningen.' Dit zorgt ervoor dat duurzaamheid direct wordt meegenomen in al onze werkzaamheden. 

In het programma staan de provinciale duurzaamheidsdoelen, hoe we werken aan duurzaamheid en welke projecten er lopen op het gebied van duurzaamheid. Wij werken aan duurzaamheidsdoelen op het gebied van de overgang naar duurzame energie (energietransitie), duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, circulaire economie, leefbaarheid, veiligheid, levensstijl en natuur en landschap.

Veel van deze thema's kennen ook eigen programma's, maar door slimme verbindingen te leggen tussen de verschillende thema's, maken we zowel ons eigen provinciehuis, als de provincie zo duurzaam mogelijk. Verduurzamen vinden wij Slim en Groen!

Waarom?

We willen onze (klein)kinderen en alle generaties na ons een leefbare toekomst bieden in onze provincie. Door onze fossiele economie veroorzaken wij klimaatverandering met alle gevolgen van dien. Bovendien putten we de aarde uit door meer grondstoffen te gebruiken dan de aarde in korte tijd opnieuw kan produceren. Daarnaast brengen wij meer schadelijke stoffen in het milieu dan de aarde in relatief korte termijn kan verwerken.

Daarom vinden we het belangrijk dat wijzelf en onze projecten duurzaam zijn en bijdragen aan een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Uiteraard maakt de bevingsproblematiek in onze provincie de noodzaak om te werken aan een duurzame provincie extra duidelijk. De provincie Groningen werkt aan energiebesparing en duurzame bedrijfsvoering in het provinciehuis. Ons doel is om minder energie te verbruiken en minder CO2 uit te stoten.

Wat is er al gedaan?

  • Er liggen meer dan 300 zonnepanelen op het dak van het provinciehuis. Met de stroom die dat oplevert, zouden 17 huishoudens van elektriciteit voorzien kunnen worden.
  • Er liggen panelen op het dak voor een zonneboiler, waarmee onder meer het spoelwater in de keuken verwarmd wordt.
  • Het gebouw heeft een systeem voor koude- en warmteopslag in de bodem. Hiermee wordt de lucht in het provinciehuis gekoeld, zodat er een soort milieuvriendelijke airco ontstaat.
  • Waar mogelijk kiest de provincie voor duurzame verbruiksartikelen (zoals gerecycled papier en 100 procent recyclebare vloerbedekking).
  • Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd.
  • In de kantoren wordt alleen geventileerd, verlicht, gekoeld of verwarmd als medewerkers zich hebben aangemeld.
  • Met de renovatie van het provinciehuis is het verbruik van elektriciteit met 14 procent gedaald. Mede door de LED-verlichting en deels daglicht gestuurde verlichting.
  • Het verbruik van gas in het provinciehuis is met minimaal 17,5 procent gedaald.
  • Personeel van de provincie wordt bewust gemaakt van het eigen energieverbruik en de besparingsmogelijkheden.