Themawebsites

De provincie Groningen is (mede)opdrachtgever van een grote hoeveelheid websites. Een aantal websites voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Daarvoor is een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op de desbetreffende website gepubliceerd.

De overige websites zijn nog niet getoetst op toegankelijkheid. Het toetsen en verbeteren is een continue proces. We streven ernaar al onze websites in 2021 volledig toegankelijk aan te bieden.
We zijn ons bewust van de wettelijke verplichting om dit per 23 september 2020 te doen. Maar we doen een beroep op een onevenredige last en streven ernaar om uiterlijk 23 september 2021 alle websites toegankelijk te hebben gemaakt.  We werken hier naar toe op basis van een gestructureerde aanpak.

Voor de websites die nog niet getoetst zijn op toegankelijkheid of dit niet zijn, hebben we de volgende generieke toegankelijkheidsverklaring opgesteld:

Het toegankelijkheidslabel van themawebsites provincie Groningen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.