Themawebsites

De provincie Groningen is (mede)opdrachtgever van een grote hoeveelheid websites. Een aantal websites voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Daarvoor is een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op de desbetreffende website.

De overige websites zijn nog niet getoetst op toegankelijkheid. Dit staat voor 2024 op de planning.

Het toetsen en verbeteren is een continu proces. We zijn ons bewust van de wettelijke verplichting om dit per 23 september 2020 gerealiseerd te hebben, maar doen een beroep op een onevenredige last. We werken hier naartoe op basis van een gestructureerde aanpak.

Voor de websites die nog niet getoetst zijn op toegankelijkheid of dit niet zijn, hebben we de volgende generieke toegankelijkheidsverklaring opgesteld:

Het toegankelijkheidslabel van themawebsites provincie Groningen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.