Themawebsites

De provincie Groningen is (mede)opdrachtgever van een grote hoeveelheid websites. Een aantal websites voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Daarvoor is een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op de desbetreffende website.

De overige websites worden in 2024 getoetst op toegankelijkheid. 

Het toetsen en verbeteren van alle websites is een continu proces. We zijn ons bewust van de wettelijke verplichting om dit per 23 september 2020 gerealiseerd te hebben, maar doen een beroep op een onevenredige last. 

We werken aan volledige digitaal toegankelijkheid met een gestructureerde aanpak.