Uw mail aan de fractie Groninger Belang is verzonden

Heeft u nog vragen?

 Neemt u dan contact op met de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl of via telefoonnummer 050-316 4458.