Toezicht op gemeenten en waterschappen

Het Rijk houdt toezicht op de provincies en de provincies houden op hun beurt toezicht op de gemeenten en de waterschappen. Deze kerntaak van de provincie is het zogenaamde interbestuurlijk toezicht (IBT). In Groningen hanteren we hiervoor de maatwerkaanpak, in samenwerking met de gemeenten en waterschappen. Dit vanuit de gedachte dat we als overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van wettelijke taken. We kijken daarbij naar de taken financiën, water, omgevingsrecht, archivering, ruimtelijke ordening, huisvesting van vergunninghouders, archeologie en monumenten. 

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over IBT? Neem dan contact met ons op via ibt@provinciegroningen.nl.