Nederlands-Duitse commissie voor Ruimtelijke ordening

Samenwerken binnen Europa is belangrijk, zeker voor Nederland en Duitsland. Op het gebied van de ruimtelijke ordening is daarom in juni 1967 de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke ordening ingesteld. Nederlandse grensprovincies werken in deze commissie nauw samen met de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Twee subcommissies

Er zijn twee subcommissies ingesteld: een noordelijke en een zuidelijke. Het werkgebied van de subcommissie Zuid strekt zich uit van Zuid-Limburg en Aken in het zuiden tot Overijssel, Gelderland en het Münsterland in het noorden. Het werkgebied van de subcommissie Noord beslaat het gebied tussen het Münsterland en de Noordzee. 

Wat doet de subcommissie Noord?

De subcommissie Noord heeft als taak ruimtelijke plannen te bespreken die effect hebben in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het doel daarvan is af te stemmen en oplossingen te vinden voor gezamenlijke ruimtelijke problemen. Denk aan plannen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, energieopwekking, bedrijven en detailhandel in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.

Door dit werk wil de commissie de samenwerking voor ruimtelijke ordening verbeteren. Ook probeert de subcommissie Noord het belang van de grensregio's te bepleiten bij de hogere overheden. De commissie geeft aanbevelingen die niet bindend zijn.

De subcommissie Noord vergadert een keer per jaar.

Deelnemers

Nederland wordt vertegenwoordigd door:

 • provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland
 • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • regionale Directies van Rijkswaterstaat
 • ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Kamer van Koophandel


De Duitse vertegenwoordigers zijn:

 • Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landentwicklung
 • Bezirksregierung Münster
 • Regierungsvertretung Oldenburg
 • Ems Dollart Region (EDR)
 • EUREGIO
 • diverse Landkreisen en gemeenten
 • Industrie- und Handelskammern
 • Wasser- und Schifffahrtsdirektion Emden