Mandaatregister

Het mandaatregister is een overzicht van alle geldende mandaten, volmachten en machtingen van de provincie Groningen. Het geeft aan welke bevoegdheden er namens het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning door gedeputeerden, de provinciesecretaris en de medewerkers van de provincie mogen worden uitgeoefend.