Wat doet de Jongerenadviesraad?

De Jongerenadviesraad zet zich op verschillende manieren voor de provincie in. Door de provincie te adviseren bij specifieke vraagstukken, door jongeren te informeren over het werk van de provincie en het belang van hun betrokkenheid daarbij. En tot slot door verschillende projecten te doen, ook in samenwerking met andere organisaties. Vaak legt de provincie vraagstukken aan de Jongerenadviesraad voor, zodat het beleid beter aansluit op de wensen van jongeren.

De organisaties waar wij mee samenwerken kijken door ons met een frisse blik naar bepaalde zaken. Voor de leden van de Jongerenadviesraad is het een leerzame ervaring om op een actieve manier bezig te zijn met provinciale vraagstukken. De leden doen veel contacten op tijdens de projecten en komen geregeld samen op de bijeenkomsten.

Projecten

Enkele onderwerpen waar de Jongerenadviesraad zich mee bezighoudt zijn:

  • Voorlichting geven op middelbare scholen, over wat de provincie Groningen doet;
  • Vergaderen met ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders over verschillende onderwerpen, zoals openbaar vervoer, sport, toerisme, natuur en onderwijs;
  • De jaarlijkste uitreiking van de Klare Taal Bokaal aan het Statenlid dat tijdens de Algemene Beschouwingen het meest begrijpelijk spreekt;
  • Vaste deelname aan organisaties als de North Sea Commission en het OV Consumentenplatform Groningen en Drenthe.

In dit dossier staan voorbeelden van activiteiten van de Jongerenadviesraad , projecten waar de Jongerenadviesraad aan werkt of aan gewerkt heeft, ervaringen van leden en nog veel meer.