Wegen en vaarwegen

Visie (vaar)wegbeplantingen Provincie Groningen (PDF, 12MB). Leidraad behorend bij de interactieve kaart ‘Visie (vaar)wegbeplantingen, mei 2017’

Ecologisch bermbeheer provincie Groningen, maart 2020.