Fietsprojecten 2020 - 2023

We investeren de komende jaren ruim € 20 miljoen in de verbetering van ons fietsnetwerk. Hiermee is het budget voor fietsprojecten tot en met 2023 verdeeld. We geven voorrang aan projecten waar de fietser de weg nu moet delen met auto's en soms met vracht- en landbouwverkeer. Ook routes, waarover bij de Fietsersbond veel meldingen binnenkomen over de verkeersveiligheid, krijgen extra aandacht. Verder kiezen we voor projecten die we snel kunnen uitvoeren (vanaf 2022 of 2023) en waaraan de gemeente kan meebetalen. Waar mogelijk worden werkzaamheden aan het fietspad gecombineerd met groot onderhoud aan de provinciale weg. Dat scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

Hieronder staat een overzicht van alle projecten en budgetten voor de komende periode.

Fietsverbinding

Toelichting

Investering

Verantwoordelijk

Leek - Zuidhorn    

Bij de N978 is nu geen veilige fietsverbinding. Gemeente Westerkwartier en provincie onderzoeken verschillende alternatieven voor een fietsverbinding.    € 3.735.000Afhankelijk van voorkeursalternatief    

Veendam - Pekela

Realiseren nieuw fietspad langs de Drieborghweg. Dit is een ontbrekende schakel in de fietsverbinding Veendam - Pekela.€ 56.000Gemeente Veendam

N388 fietsbrug over het Reitdiep, Zoutkamp

Direct naast de autobrug komt een nieuwe fietsbrug.€ 2.130.000Provincie Groningen

N388 Bebouwde kom Zoutkamp    

Realiseren nieuw fietspad aansluitend op de nieuwe fietsbrug en verbeteren bestaande fietspad.€ 392.500Provincie Groningen

N983 Oldehove - Wehe-den Hoorn    

Realiseren fietspad langs provinciale weg N983.€ 4.250.000Provincie Groningen

N865 Wittewierum - Overschild, zonder fietsbrug

Realiseren fietspad langs provinciale weg N865 (exclusief nieuwe fietsbrug).€ 1.780.000Provincie Groningen

Garnwerderweg: Weidelust N361 Winsum

Realiseren fietspad langs Garnwerderweg en fietssuggestiestroken in Winsum.    
 
€ 315.000Gemeente Het Hogeland

Ontsluiting uitvaartcentrum N966

Realiseren ontbrekende schakel (vrijliggend fietspad) richting uitvaartverzorging Eefting Winschoten.€ 11.000Provincie Groningen

Fietsverbinding

Toelichting

Investering

Verantwoordelijk

Doorfietsroute Haren - Zuidlaren

Opwaardering bestaande fietsverbinding tot Doorfietsroute.    € 4.100.000Provincie Groningen

Appingedam - Delfzijl    

Opwaardering bestaande fietsverbinding aan de zuidzijde van de nieuwe campus in Appingedam.€ 1.350.000Gemeente Eemsdelta

Veendam - Muntendam

Opwaardering bestaande fietsverbinding.  € 685.000Gemeenten Veendam en Midden-Groningen

N996 Onderdendam - Middelstum    

Realisatie fietssuggestiestroken op provinciale weg N996 tussen Onderdendam en Middelstum of verbetering verbinding Stitswerderweg naar Jaagpad (via gemaal) (combinatie met Groot Onderhoud in 2022).€ 335.000Provincie Groningen

Hoogezand, Knijpslaan (A7)

Fietsvriendelijk inrichten Knijpslaan (fietssuggestiestroken).  € 150.000Provincie Groningen

Rijksstraatweg Haren - Glimmen

Verbeteren en verbreden vrijliggend fietspad traject Emmalaan - Glimmen.€ 500.000Gemeente Groningen

Fietsverbinding

Toelichting

Investering

Verantwoordelijk

Winschoten - Scheemda

Verkenning mogelijke alternatieven (geen budget voor realisatie)    € 10.000Gemeente Oldambt

Stadskanaal - Musselkanaal

Verkenning mogelijke alternatieven (geen budget voor realisatie)    € 10.000Gemeente Stadskanaal

Fietsverbinding

Toelichting

Investering

Verantwoordelijk

Kruisingen vrijliggende fietspaden langs provinciale wegen met zijwegen (diverse locaties in provincie)Maatregelen t.b.v. wijzigen voorrangsregeling fietsers op vrijliggende fietspaden langs provinciale wegen met zijwegen en verbeteren inrichting kruising€ 250.000Provincie Groningen