Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In deelgebied het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreĆ«ren. 

Samen werken aan natuur en water

In het Zuidelijk Westerkwartier moeten we maatregelen nemen om wateroverlast en watertekort tegen te gaan. Het waterschap is verantwoordelijk voor een veilig watersysteem en voor voldoende en schoon water. Tegelijkertijd heeft de provincie Groningen een belangrijk doel binnen het Zuidelijk Westerkwartier: het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Provincie en waterschap Noorderzijlvest hebben ervoor gekozen om de maatregelen voor natuur en water zoveel mogelijk gecombineerd uit te voeren. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden en dubbele overlast voor de inwoners van het gebied.

Kijk voor meer informatie op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.