Vlag en wapen

In 1595 sluiten Stad en Ommelanden een akkoord. Ze besluiten dat te vieren met het ontwerp van een provinciewapen door het wapen van de Stad en het wapen van de Ommelanden samen te voegen. De provincievlag uit 1950 is een verwijzing naar de handelsrelatie, de positie van Groningen en de Ommelanden.

Het wapen

Het provinciewapen bestaat uit vier delen. De delen linksboven en rechtsonder tonen het  stadswapen: een dubbelkoppige zwarte adelaar. Het wapen symboliseert de gebieden die rechtstreeks onder het bestuur van de stad vielen: Groningen, Gorecht, Oldambt, Reiderland en Westerwolde.

In de andere twee delen zien we het Ommelander wapen. Dit bestaat uit een zilveren schild met drie blauwe balken en elf rode harten. De drie balken stellen de drie Ommelanden voor: Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. De elf rode harten verwijzen naar de elf onderkwartieren.

Het wapen heeft een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels. De gouden leeuw die het wapen vasthoudt staat symbool voor Nederland.

Op 30 december 1947, meer dan 350 jaar later, wordt bij Koninklijk Besluit het wapen van de provincie Groningen officieel vastgesteld.

Provincievlag

De provincie Groningen heeft sinds 1950 een eigen vlag. Wie goed kijkt, ziet dat de vlag lijkt op die van de Scandinavische landen. Deze gelijkenis is niet toevallig: het is een verwijzing naar de handelsrelatie met die landen die al bestaat vanaf de Middeleeuwen.

In tegenstelling tot de Scandinavische vlaggen, staat het kruis bij de Groninger vlag in het midden. Het groene kruis in het midden staat symbool voor de centrale positie van de stad Groningen. De rode en blauwe vlakken verwijzen naar de Ommelanden: de gebieden rond de stad Groningen.