Kerngegevens

Op de website van het Sociaal Planbureau Groningen vindt u allerlei gegevens over onze provincie. Het Sociaal Planbureau Groningen brengt trends en ontwikkelingen in beeld voor bijvoorbeeld de jeugd, de ouderen, de zorg, het onderwijs en werkgelegenheid in Groningen.