Geschiedenis

Groningen heeft een eeuwenlange geschiedenis. Bij opgravingen in de binnenstad van de stad Groningen zijn sporen van bewoning gevonden uit de tweede en derde eeuw. De stad is belangrijk voor de provincie en omgekeerd. We zien dat terug in de historie, want de ontwikkelingen in de provincie Groningen zijn onlosmakelijk verbonden met die van de stad Groningen.