Melding criminele activiteit (ondermijning)

De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten op het gebied van natuur, luchtkwaliteit, bodem, water, dierenwelzijn en vuurwerk. Veel van de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving worden namens de provincie uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Wilt u melding maken van een ondermijnende activiteit? Bijvoorbeeld als het gaat om een activiteit in de natuur, stankoverlast, bodemverontreiniging of zorgfraude? Dat kan hieronder. Meer over dit onderwerp is te lezen op de pagina 'Ondermijning'.

Natuur en milieu

Merkt u iets op in de omgeving dat niet zo hoort te zijn? Bijvoorbeeld stankoverlast, milieu- of natuurschade, verontreiniging van bodem of (illegale) ontgrondingen. Meld het dan bij de provincie via het digitale formulier. Bellen kan ook, 24 uur per dag via de milieuklachtenlijn: 050 – 318 00 00. Inwoners van de gemeenten Het Hogeland of Eemsdelta kunnen hun melding indienen via de Hinderapp.

Zorgfraude

Twijfelt u aan de kwaliteit van een zorgaanbieder of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg. Hieronder ziet u per gemeente waar u terecht kunt.

Heeft u vragen of twijfels over de kwaliteit van zorg? Vermoedt u dat iemand misbruik maakt van zorggelden? Of twijfelt u aan het zorgplan of de geschiktheid van het zorgpersoneel? Meld dit dan in de gemeente Groningen bij 'Meldpunt Zorg om Zorg'. 

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met spullen of geld van de gemeente Eemsdelta? Dan kunt u dat anoniem melden.

Wilt u een melding maken van zorgfraude of een calamiteit? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente: 088 - 345 88 88. U kunt ook een brief schrijven naar: 

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
 

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met spullen of geld van de gemeente Midden-Groningen? Bel de gemeente op 058 - 37 37 00.

Heeft u het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen? Meld dit dan via het digitale formulier.

Heeft u het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen? Meld dit dan via het digitale formulier.

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met spullen of geld van de gemeente Stadskanaal? Bel de gemeente op 0599 - 631 631. 

Heeft u het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen? Meld dit dan via het digitale formulier.

Vermoedt u dat er sprake is van een ondermijnende activiteit in de gemeente Westerkwartier? Stuur een mail naar info@westerkwartier.nl.
 

Vermoedt u dat er sprake is van een ondermijnende activiteit in de gemeente Westerwolde? Meld dit dan via het digitale formulier.

Overige signalen

Merkt u signalen van mogelijke criminaliteit op? Bel dan de politie op 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. U kunt ook via een veilige en anonieme digitale omgeving een melding indienen.