fiets transparant

Doe de fietsenquête!

uitgelicht

De provincie wil de voordelen van de fiets zoveel mogelijk benutten en stimuleren. In onze nieuwe  fietsstrategie spelen we in op het huidige fietsgedrag, de nieuwste ontwikkelingen (zoals snelle elektrische fietsen) en veranderingen in de maatschappij. Daarbij maken we graag gebruik van de kennis en ervaring van fietsers. Meedenken? Doe de enquête! Het is de bedoeling dat de nieuwe fietsstrategie dit najaar door Provinciale Staten wordt vastgesteld.