Milieueffecten in kaart gebracht

Milieueffecten in kaart gebracht

Uitgelicht

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te leven. Geluid, geur, luchtverontreiniging en gevaarlijke stoffen van verkeer en bedrijven vormen een risico voor onze gezondheid. We willen deze gevolgen voor de gezondheid terugdringen. Onze gezondheidskaarten laten de omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in onze provincie zien. Lees verder.