Maatregelen voor droge voeten

Maatregelen voor droge voeten

uitgelicht

De komende jaren nemen we maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het waterschap Noorderzijlvest gaat volgend jaar beginnen met het inrichten van waterbergingsgebieden in het Westerkwartier. Daarnaast gaat Noorderzijlvest samen met het waterschap Hunze en Aa's verder met het ophogen en verstevigen van enkele honderden kilometers kade in de provincie. Lees verder.