Zwembad, ontheffing regelgeving hygiëne

Zwembaden en zwemplassen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Een badinrichting mag pas open voor publiek als aan alle eisen is voldaan.

Voor wat?

Openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden en medische baden.

Leges

Voor de ontheffing brengen we kosten in rekening, de zogenaamde leges. De kosten vindt u in de Tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen.

Procedure

De provincie (Gedeputeerde Staten) neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over deze ontheffing?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl