Zwembad of zwemplas oprichten, wijzigen of uitbreiden

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden.

Voor wat?

Openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en zwemplassen.

Voorwaarden

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Wet- en regelgeving

  • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 10a
  • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  • Regeling kennisgeving badinrichtingen

De regelingen vindt u op wetten.nl

Procedure

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Voor beide ontheffingen geldt dat Gedeputeerde Staten binnen 4 weken een beslissing op de aanvraag nemen. U krijgt daarover schriftelijk bericht.

Vragen over deze melding?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl