Werkzaamheden in een watergebied

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Wanneer u werkzaamheden of een activiteit gaat doen waardoor beschermde planten of (nesten of verblijfplaatsen van) beschermde dieren verstoord worden, kan het zijn dat u daarvoor een ontheffing nodig hebt.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, bedrijven, andere organisaties en particulieren

Voorwaarden ontheffing

Er zijn verschillende voorwaarden waaronder de provincie een ontheffing kan verlenen. Daarom beginnen we het aanvraagformulier met een checklist en vragen over de soort activiteit. Na het invullen van de checklist weet u of u voor een ontheffing in aanmerking komt of niet.

Procedure

Hier vindt u het aanvraagformulier inclusief checklist.

Aanvraagformulier

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

• een overzichtstekening met een duidelijke locatie van de activiteit;
• een beschrijving van de activiteit aangevuld met bouwtekeningen;
• onderzoeksrapporten (indien van toepassing);
• machtigingsverklaring (indien van toepassing).

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. Provincie, waterschap, bodembescherming en in sommige gevallen de gemeente toetsen de aanvraag. Binnen 8 weken laten we u per brief weten of ontheffing mogelijk is.

Vragen over deze vergunning?

Neem voor vragen contact op met het Loket Vergunningen.

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl