Werkzaamheden in een watergebied

In de provincie Groningen zijn drie waterwingebieden. Hier wordt grondwater gewonnen om er drinkwater van te maken. In waterwingebieden zijn alleen activiteiten toegestaan die te maken hebben met de waterwinning.

De gebieden om een waterwingebied heen worden grondwaterbeschermingsgebieden genoemd. Hier mogen meer activiteiten plaatsvinden (zoals wonen), maar dan wel met de speciale regels die hier gelden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken en meer dan drie meter diep te graven.

Waar de waterwingebieden precies liggen, is te vinden op deze kaart.

Ontheffing

In sommige gevallen kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen voor bepaalde beperkingen in grondwaterbeschermingsgebieden. In het onderstaande aanvraagformulier vindt u een checklist, met vragen over de activiteit. Hier kunt u een eerste controle doen of u in aanmerking komt voor ontheffing. Daarna kunt u via het aanvraagformulier een verzoek indienen. Voordat u dit doet, raden wij u aan eerst contact op te nemen met de provincie.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, bedrijven, andere organisaties en particulieren.

Procedure

Hier vindt u het aanvraagformulier inclusief checklist.

Aanvraagformulier

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

• een overzichtstekening met een duidelijke locatie van de activiteit;
• een beschrijving van de activiteit aangevuld met bouwtekeningen;
• onderzoeksrapporten (indien van toepassing);
• machtigingsverklaring (indien van toepassing).

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. Provincie, waterschap, bodembescherming en in sommige gevallen de gemeente toetsen de aanvraag. Binnen 8 weken laten we u per brief weten of ontheffing mogelijk is.

Vragen over deze vergunning?

Voor vragen over de ontheffing kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

S. Rumahloine (technisch-inhoudelijke vragen): 
Telefoon     050 - 316 4328 
E-mail:        s.rumahloine@provinciegroningen.nl

W. Fennema (procedurele vragen):
Telefoon:     050-3164705
E-mail:         w.fennema@provinciegroningen.nl