Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en Reglement verkeersregels en -tekens 1990

In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van één van deze regels (bijvoorbeeld wanneer u als agrariër uw akker alleen kunt bereiken via een openbaar fietspad), dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Als het gaat om een provinciale weg, doet u de aanvraag bij de provincie.

Hoe weet ik of een weg van de provincie is?

Kijk op onderstaand overzicht om te zien of de weg waarom het gaat een provinciale weg is.

Bij wie vraagt u de ontheffing aan?

 • Gaat het om een aanvraag die te maken heeft met eisen die aan een voertuig worden gesteld?
  Dan vraagt u om ontheffing bij de RDW.
 • Gaat het om een aanvraag die gaat over autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen?
  Dan vraagt u om ontheffing bij het CBR.
 • Gaat het om een rijksweg?
  Dan vraagt u de ontheffing aan bij de minister van Infrastructuur & Milieu
 • Gaat het om een ontheffing voor rijkswegen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990?
  Dan vraagt u de ontheffing aan bij Rijkswaterstaat
 • Gaat het om een provinciale weg?
  Dan vraagt u ontheffing aan bij de provincie.
 • Gaat het om een weg van het waterschap?
  Dan vraagt u ontheffing aan bij het waterschap.

Als de aanvraag te maken heeft met andere dan de hiervoor genoemde wegen, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Wet- en regelgeving

U vraagt de ontheffing aan met een brief aan

Provincie Groningen 
Gedeputeerde Staten
t.a.v. LoketVTH
Postbus 610 
9700 AP Groningen

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze ontheffing?

Neem contact op met Loket Juridische Zaken van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH):

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail:  juzaloket@provinciegroningen.nl