Wedstrijden op de weg

Wilt u een wedstrijd op de weg houden? Dan bent u verplicht om een ontheffing aan te vragen.

Wilt u een evenement op de provinciale weg organiseren (zonder wedstrijd element), dan moet u een verklaring van geen bezwaar aanvragen.

Waar vraagt u de ontheffing aan?

Vindt de wedstrijd plaats binnen één gemeente?
Dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente.

Vindt de wedstrijd plaats binnen meerdere gemeenten?
Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Voorwaarden

De organisator heeft aantoonbaar maatregelen genomen om deelnemers en organisatoren te verzekeren.

Wet en regelgeving

Wegenverkeerswet 1994

Procedure

U vraagt de ontheffing aan met een brief aan

Provincie Groningen 
Gedeputeerde Staten
t.a.v. LoketVTH
Postbus 610 
9700 AP Groningen

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze ontheffing?

Neem contact op met het Juridisch Loket van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail:  juzaloket@provinciegroningen.nl