Strokenbord plaatsen

Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf langs een provinciale weg? Gebouwen of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, gewone bewegwijzering of strokenborden. Een strokenbord kan verwijzen naar een toeristische, recreatieve bestemming of naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. Blauw-witte borden geven de weg aan naar andere bestemmingen.

Hoe weet ik of een weg van de provincie is?

Kijk op het Overzicht provinciale wegen om te zien of de weg waarom het gaat een provinciale weg is.

Wet en regelgeving

Procedure

REVIS Verkeerstechniek vraagt de ontheffing voor u aan bij de provincie Groningen.

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen over deze ontheffing?

Neem voor vragen contact op met Revis Verkeerstechniek:

Telefoon: 0413 - 37 96 33
E-mail:  info@revis-veghel.nl