Provinciale vaarweg

De provincie beheert verschillende vaarwegen. Voor het bevaren van deze vaarwegen hebt u een vergunning nodig. Er gelden daarnaast regels voor de maat van de schepen die hierop varen en het soort vervoer.

Voorwaarden

Uw schip voldoet aan de in de beleidsregel gestelde afmetingen. In dat geval kunt u de procedure onderaan deze pagina volgen.

Als uw schip niet aan de gestelde afmetingen voldoet, vraagt u een Vergunning Bijzonder transport aan bij Rijkswaterstaat.

Vergunning bijzonder transport aanvragen

 

Wet- en regelgeving

Procedure provinciale vaarweg

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie.

Vragen over deze vergunning?

Neem contact op met de scheepvaartinspectie van de provincie Groningen:

Telefoon:  050 - 316 45 79 (secretariaat Beheer en Onderhoud)
E-mail:   j.tegelaar@provinciegroningen.nl