Professioneel vuurwerk

Melding of toestemming

U moet als officieel vuurwerkbedrijf iedere keer dat u vuurwerk wilt ontsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie waar het vuurwerk plaatsvindt.

Voor wie?

Professioneel vuurwerkbedrijf.

Wanneer melding?

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk, en/of
 • maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.

Wanneer ontbrandingstoestemming?

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken, en/of
 • u wilt meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken, en/of
 • u wilt meer dan 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.

Voorwaarden

 • U hebt een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U hebt een geldige aansprakelijkheidsverzekering (de zekerheid bedraagt ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis).
 • U hebt personeel in dienst/ter plekke aanwezig dat over het KIWA-certificaat beschikt dat voor het afsteken vereist is, zijnde vuurwerkdeskundige voor het toepassingsgebied Groot Vuurwerk en/of Pyrotechnische Speciale Effecten.

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig hebt. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente waar het vuurwerk plaatsvindt.

Procedure

Melding
U doet de melding minimaal 2 weken voor het vuurwerk plaatsvindt.
Uitzondering: Gedeputeerde Staten kunnen na overleg met het bestuur van de Veiligheidsregio/brandweer en de burgemeester van de gemeente waar het vuurwerk wordt afgestoken in bijzondere omstandigheden een kortere termijn voor de melding toestaan.

Toestemming
U doet de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u één keer toestemming aanvragen.

Bij de melding of de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken;
 • datum, tijdstip, plaats en coördinaten van de vuurwerkontbranding;
 • een afschrift van uw toepassingsvergunning;
 • een afschrift van een geldige aansprakelijkheidsverzekering (de zekerheid bedraagt ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis en wordt door u in stand gehouden tot het moment waarop de toepassingsvergunning vervalt);
 • een overzicht van de vuurwerkdeskundige(n) (KIWA-certificaathouders) en assistent(en);
 • een actuele schietlijst;
 • een actuele situatietekening opbouw of ontbrandingslocatie;
 • als u (vaar)wegen wilt gaan afzetten; schriftelijke toestemming van de eigenaar of beheerder.

Wij vragen bij een aanvraag voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan bij de burgemeester van de gemeente waar het vuurwerk plaatsvindt. Wij geven geen toestemming als de burgemeester op basis van openbare orde en de daarbij behorende veiligheid weigert die verklaring af te geven.

 • Vul het e-formulier in.
 • De verplichte bijlagen kunt u uploaden.
 • U ondertekent het formulier met een digitale handtekening.
   

Digitale handtekening

 • eHerkenning voor ondernemers of organisaties;
 • DigiD voor burgers.

Indienen via eHerkenning

Registratieportaal vuurwerkontbranding
 

E-formulier uitprinten en opsturen
U mag het ingevulde e-formulier ook printen en opsturen per post. U kunt het e-formulier met de verplichte bijlagen opsturen naar:

Provincie Groningen
Gedeputeerde Staten
t.a.v. het LoketVTH
Postbus 610
9700 AP Groningen

Vraag het formulier aan bij het Brabantloket, telefoonnummer 073-681 28 12.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over deze melding of toestemming?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl