Opslag en verkoop van vuurwerk voor oud en nieuw en theatergebruik

Wilt u meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk of ander vuurwerk opslaan, dan hebt u hiervoor toestemming of een vergunning nodig. Gaat het om minder dan 25 kilogram, dan hoeft u niets te doen.

Voorwaarden verkoop

  • Verkoop consumentenvuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december.
  • Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag u op 28 december vuurwerk verkopen in plaats van op de zondag.
  • U verkoopt maximaal 25 kilogram per persoon.

Voorwaarden opslag

Voorwaarden staan in de algemene regels van het Vuurwerkbesluit, bijlage 1.

Informatie

Procedure

Binnen 26 weken nemen we een beslissing op uw aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kunnen we de termijn verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over deze vergunning of toestemming?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl