Nieuwe Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is het zover. 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. De wet maakt het eenvoudiger om een vergunning aan te vragen en te verlenen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning. De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regels samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu.

Meer ruimte voor eigen keuzes en ideeën

Met de Omgevingswet is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in Groningen. Ook krijgen we als provincie meer ruimte om eigen keuzes te maken. In het nieuwe Omgevingsloket komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Vanaf 1 januari 2024 geldt dus: 1 wet en 1 loket.

1 wet

Met de Omgevingswet combineren we in Nederland 26 wetten voor onze fysieke leefomgeving tot 1 landelijke wet. Het gaat om regels over milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw.  

1 loket

Vanaf 1 januari 2024 vindt u met 1 klik alle informatie en regels over uw fysieke leefomgeving. Heeft u plannen om iets aan de ruimte in uw omgeving aan te passen? Via het Omgevingsloket weet u snel wat er op een bepaalde plek wel of niet kan en welke regels er gelden. Zo weet u of uw plan een kans van slagen heeft. Met de vergunningscheck ziet u meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Als dat zo is, regelt u dit ook direct in het Omgevingsloket. Ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn. Wel zo gemakkelijk. Als u meer vergunningen nodig heeft, kunt u ervoor kiezen deze afzonderlijk aan te vragen of in 1 keer. Als u ze tegelijk aanvraagt, is een van de overheden voor u het aanspreekpunt voor alle vergunningaanvragen. 

Informatiepunt Leefomgeving

Het Informatiepunt Leefomgeving is expert in Omgevingswet en leefomgeving. Bekijk de video ​​​​​​​over de Omgevingswet op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.