Evenementen op de weg

Wilt u een wedstrijd of een ander soort evenement op de weg organiseren? Dan bent u verplicht om een ontheffing aan te vragen.

Waar vraagt u de ontheffing voor een wedstrijd op de weg aan?

Vindt de wedstrijd plaats binnen één gemeente?
Dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente.

Vindt de wedstrijd plaats binnen meerdere gemeenten?
Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie. Onder het kopje 'Procedure' leest u hoe u dit kunt doen.

Voorwaarden

De organisator heeft aantoonbaar maatregelen genomen om deelnemers en organisatoren te verzekeren.

Wet en regelgeving

Wegenverkeerswet 1994

Procedure

U vraagt de ontheffing of de verklaring van geen bezwaar via:

Provincie Groningen 
Gedeputeerde Staten
t.a.v. LoketVTH
Postbus 610 
9700 AP Groningen

LoketVTH@provinciegroningen.nl

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Heeft u nog vragen?

Neem bij vragen contact op met het Juridisch Loket van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail:  juzaloket@provinciegroningen.nl