Bermsloot dempen

Als u van plan bent langs de provinciale weg een sloot te dempen, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dat kan bij het waterschap. In de provincie Groningen zijn dat Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, maar ook het Wetterskip Fryslân beheert een heel klein deel van onze provincie. Op de sites van de waterschappen ziet u bij welk waterschap u moet zijn.

Waarom een ontheffing via het waterschap?

De sloot behoort mogelijk tot een watersysteem dat nodig is voor afvoer of aanvoer van water. Het waterschap beschikt over alle kennis op dat gebied.

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Hunze en Aa's

Wetterskip Fryslân